Home

Křížová výprava proti Jiřímu z Poděbrad

Mezi lety 1107 a 1110 proběhla jako dozvuk první křížové výpravy samostatná norská výprava vedená králem Sigurdem I., ten byl fakticky prvním skandinávským a zároveň i evroým králem, který se vydal na výpravu do Svaté země. Účelem bylo podpořit křižácké státy, nově vzniklé po první křížové výpravě. Sigurdova výprava vedla po moři a probíhala ve stylu starých vikingských výprav V dubnu 1468 se Matyáš Korvín postavil do čela křížové výpravy proti Jiřímu z Poděbrad. V první fázi války byl velice úspěšný. Postavil se na stranu stavovského odboje, tedy na stranu velkých katolických moravských královských měst (Olomouc, Brno, Znojmo, Jihlava), dobyl Třebíč a na počátku roku 1469 také Špilberk

Křížová výprava proti Jiřímu z Poděbrad. Brzy nabylo toto vnitřní pnutí mezinárodního rozměru. Spokojenost nad tím, co zvláštního a skoro až nepochopitelného se odehrává v Čechách se samozřejmě nedala očekávat ani u papeže Pia II Křížová výprava proti Jiřímu pak definitivně zamezila i možnosti, aby Jiří vytvořil panovnickou dynastii. Přesto Jiřího diplomatické snahy mu zajistily takovou vážnost, že se například němečtí kurfiřti postavili proti papežské klatbě a i nadále Jiřího uznávali jako českého krále Tento český plán se však vyplnit nepodařilo a konflikt s papežem pokračoval. Toho využívá domácí opozice. V roce 1465 katolická šlechta (převážně z jižních a západních Čech) vytváří tzv. zelenohorskou jednotu proti Jiříkovi. V roce 1468 se konala na popud papeže proti Čechám křížová výprava. Vedl ji Matyáš Korvín, který protáhl Moravou a Slezskem, byl však obklíčen u Vilémova a zajat (1469)

Křížové výpravy - Wikipedi

Nabídku však odmítl. Úkol: Čí moc by nejspíš byla omezena diplomatickou jednotou evroých zemí? křížová výprava proti Jiřímu z Poděbrad v čele uherský král Matyáš Korvín (1452-1490) tříleté boje končí smrtí Jiřího (1471) Jiří prosadil nástupnictví polských Jagellonců Obr. 14 Vítězství Jiřího z Poděbrad nad uherským vojskem u Uherského Brodu (obraz Věnceslava Černého) 23. prosince 1466 sesadil papež Pavel II. z českého trůnu Jiřího z Poděbrad, kterého označil za husitského kacíře a vyhlásil proti kališníkům v Čechách novou křížovou výpravu. Na jaře roku 1468 vrthl v čele křižáckých vojsk do českých zemí uherský král Matyáš Korvín, který soupeřil s Jiřím o český trůn

Charakteristika: Práce seznamuje s hlavními historickými událostmi za doby panování Jiřího z Poděbrad a Jagellonců Vladislava a Ludvíka v Českých zemích. Souběžně s tím uvádí charakteristické znaky a významné činy těchto panovníků, z nichž se nejvíce pozornosti dostává Jiřímu z Poděbrad a Vladislavu Jagellonskému Jiří z Poděbrad. Jiří z Poděbrad (vláda: 1458-1471) udržoval mír, dodržoval kompaktáta a přislíbil papeži, že bude brojit proti kacířům, tedy proti Jednotě bratrské. Za ženu si vzal Johanu z Rožmitálu. Papež ale roku 1462 zruší kompaktáta a prohlásí Jiřího z Poděbrad za kacíře. K papežovi se přidá i katolická šlechta Modlící se křižácký rytíř na dobové miniatuře (BL MS Royal 2A XXII f. 220) Křížové výpravy, starším výrazem kruciáty, byly vojenské výpravy z dob středověku, které vyhlašoval papež proti muslimům, pohanům a kacířům

Portrét rivalů: Jiří z Poděbrad versus Matyáš Korvín 100

Start studying Dějepis - letopočty. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Kostel v Dětřichovicích vystavěl knížecí stavitel Michael Clement. Za zničujících husitských válek a křížové výpravy Matyáše Korvína proti Jiřímu z Poděbrad, došlo k vypálení a posléze zpustnutí na padesát let několika vesnic, mezi ně patří i Dětřichovice V bitvě u Lipan stál Jiří z Poděbrad po boku muže, který ho vychoval, na straně umírněných husitů - tedy proti Prokopu Holému. ① Vylušti tajenku. Do políčka číslo 1 použij zadané písmeno z odpovědi na otázku číslo 1 atd Matyáš věděl, že díky konfliktu mezi kališnickým králem a katolickou šlechtou, může rozšířit svá panství. V roce 1465 nabídl papeži Pavlu ll. zúčastnit se křížové výpravy proti Čechám, ale turecké nebezpečí ho drželo zpátky. V Čechách došlo k odboji proti Jiřímu

Poslední Čech na českém královském trůně

 1. Doba poděbradská po smrti Zikmunda nastupuje jeho zeť Albrecht Habsburský poté jeho syn Ladislav Pohrobek (narodil se po smrti svého otce) 1452 -správcem království Jiří z Poděbrad Ladislav zemřel mladý (na leukémii) 1458 -králem zvolen Jiří (král z vůle lidu
 2. Start studying Země po husitských válkách. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 3. proti Turkům a papeži. spor Jiřího s papežem - křížová výprava v čele s Matyášem Korvínem, který se snaží převzít českou korunu. upevnění a vzestup českého státu (obnova obchodu a řemesel, měst, těžba stříbra) 1471 - Jiří z Poděbrad zemřel a na jeho pozvání na trůn přichází polský rod Jagellonc

Jiří z Poděbrad - Conservator pacis per totum imperium

 1. Otázka: Husitství, Jiří z Poděbrad a Jagellonci Předmět: Dějepis Na podzim ztroskotala druhá křížová výprava proti husitům - probíhala ve dvou proudech, u Žatce a u Německého brodu; 1423 - proti Žižkovi vytvořena svatohavelská koalice, kde se poprvé spojili umírnění kališníci a katolická šlechta.
 2. Křížové výpravy Rožnberkové (Jižní Čechy) - proti Husitům bylo vpraveno z Evropy celkem 5 křížových výprav, všechny Husité porazili - po neúspěchu křížových výprav začala církev a Zikmund s Husity vyjednávat a dohodli se v Basileji na kompromisu s umírněnými husity (Pražané + Univerzita) - tento kompromis (tzv
 3. Jiří z Poděbrad • nebyl královského rodu, kališník - odpor papeže prohlásil basilejská kompaktáta (povolení podobojí) za zrušená, český král = kacíř křížová výprava proti českému království; • v čele křižáků Matyáš Korvín, proti Jiřímu i část katolické šlechty
 4. Jiří z Poděbrad • nebyl královského rodu, kališník/katolík - odpor papeže/císaře prohlásil basilejská kompaktáta (povolení podobojí) za zrušená/platná, český král = kacíř křížová výprava proti českému království; • v čele křižáků papež/Matyáš Korvín, proti Jiřímu i čás
 5. 22. března roku 1471 zemřel Jiří z Poděbrad. Jiří z Kunštátu a Poděbrad, vlastním jménem Jiřík z Kunštátu a Poděbrad (23. dubna 1420 - 22. března 1471 Praha), byl od roku 1458 po zvolení českou šlechtou až do smrti roku 1471 český král. Měl přezdívku husitský král

České země za vlády Jiříka z Poděbrad - dějepis

 1. 13) -1458- zvolení Jiřího z Poděbrad králem 14) zrušení kompaktát papežem, odpor proti Jiřímu z Poděbrad 15) -1469- Matyáš Korvín se nechává zvolit králem v Olomouci 16) -1471- smrt Jiřího z Poděbrad a nástup Jagellonců na český trů
 2. Jiří z Poděbrad vytvořil spolek evroých panovníků proti Turkům.ANO NE Školní a webové informační centrum Základní škola Kpt. Jaroše získala v rámci grantových projektů ESF 4 441 019,42,- Kč na realizaci dvou projektů . Pracovní list Skupina p. Vaculčíkové katolíků křížové výpravy proti husitům
 3. Křížová výprava proti Jiřímu z Poděbrad [editovat | editovat zdroj] Roku 1462 papež Pius II. zrušil Basilejská kompaktáta a uvrhl Jiřího z Poděbrad do klatby. 23. prosince 1466 vyhlásil papež Pavel II. zrušení nároku Jiřího z Poděbrad na český trůn,.
 4. Proti Jiřímu, který chtěl přesně dodržovat kompaktáta, se ale postavila katolická církev. Papež hledal, koho by proti nekatolickému králi poštval. Výsledkem byly 2 křížové výpravy, které přivedl do Čech uherský král Matyáš Korvín. První výprava byla ze země vyhnána. Korvín však dostal pod svou vládu Moravu a.

Bojoval proti Jiřímu z Poděbrad, ujal se křížové výpravy vedené proti Jiřímu. Byl to syn Jánose Hunyadyho, sedmihradský šlechtic, vojevůdce a uherský gubernátor. Narodil se 23. 2. 1440/3. Za českého krále byl zvolen 3. 5. 1469 a to katolickou opozicí v Čechách sousedy koruny (Lužice, Slezsko, Morava) Křížové výpravy proti pohanům v Křížová výprava proti Jiřímu z Poděbrad. Roku 1462 papež Pius II. zrušil Basilejská kompaktáta a uvrhl Jiřího z Poděbrad do klatby. 23. prosince 1466 vyhlásil papež Pavel II. zrušení nároku Jiřího z Poděbrad na český trůn,.

Jiří z Poděbrad (vláda: 1458-1471) udržoval mír, dodržoval kompaktáta a přislíbil papeži, že bude brojit proti kacířům, tedy proti Jednotě bratrské.Za ženu si vzal Johanu z Rožmitálu. Papež ale roku 1462 zruší kompaktáta a prohlásí Jiřího z Poděbrad za kacíře.K papežovi se přidá i katolická šlechta. V roce 1468 je proti Jiřímu vedena křížová výprava. Němečtí šlechtici proto nejevili o účast na křížové výpravě proti Čechám valný zájem a papeži se k tažení do Čech podařilo přemluvit jen Ludvíka IX. Bavorského. A to ještě jen proto, že Ludvík počítal se ziskem značné kořisti. Jeho výprava však nebyla úspěšná Křížová výprava proti katarům, s nimiž se Filip zaplétá stále víc, je krutá a nemilosrdná. Krveprolití a ukrutnosti, které ji provázejí, připomínají peklo na zemi. Ani sebevětší hrdinství však nemůže zadržet papežské vojáky na vždy. jen těch bylo i s výpravou proti Jiřímu z Poděbrad pět.. křížová výprava proti Čechám. Jiří z Poděbrad - hledání spojenců. Sjednocení Evropy . 1462 - organizace křesťanských států. proti Turkům. mír. řešení sporů mírovou cestou - soud nevměšování . neúspěc Křížová výprava proti katarům, s nimiž se Filip zaplétá stále víc, je krutá a nemilosrdná. Krveprolití, která ji provázejí, připomínají peklo na zemi. jen těch bylo i s výpravou proti Jiřímu z Poděbrad pět..

V dubnu 1468 se postavil do čela křížové výpravy proti Jiřímu z Poděbrad. V první fázi války byl velice úspěšný. Postavil se na stranu stavovského odboje, tedy na stranu velkých katolických moravských královských měst (Olomouc, Brno, Znojmo, Jihlava), dobyl Třebíč a na počátku roku 1469 také Špilberk Křížové výpravy (11. - 13. století) - fenomén středověku. - vojenské tažení evroých feudálů proti nevěřícím a později proti kacířům - hlavně výpravy do Palestiny. - celkem 8 křížových výprav do Palestiny + 1 dětská. Stahuj tisíce našich maturitních otázek bez reklam a starostí. - jediná snaha. V dubnu 1468 se postavil do čela křížové výpravy proti Jiřímu z Poděbrad. V první fázi války byl velice úspěšný. Postavil se na stranu stavovského odboje, tedy na stranu velkých katolických moravských královských měst (Olomouc, Brno, Znojmo, Jihlava), dobyl Třebíč a na počátku roku 1469 také Špilberk.Na počátku roku 1469 se také pokusil o vpád do Čech, který.

V dubnu roku 1468 vedl Matyáš Korvín křížovou výpravu proti kacíři Jiřímu z Poděbrad. V květnu roku 1469 ho v Olomouci české a moravské katolické stavy zvolili českým králem. Po smrti Jiřího z Poděbrad měl však na český trůn usednout Vladislav Jagellonský, se kterým tak Matyáš začal bojovat Proč dostal Jiří z Poděbrad přezdívku vladař obojího lidu, husitský král? 2. Co bylo cílem mírového poselstva vyslaného Jiřím z Poděbrad do Evropy? 3. Kdo byl v čele křížové výpravy proti Jiřímu z Poděbrad? 4. Komu Jiří z Poděbrad nabídl svou korunu českého krále v roce 1471?. Jiří z Poděbrad (1458 - 1471) Nepříjemné záležitosti čekaly krále Jiřího okamžitě po nástupu na trůn. Pro zvolení Jiřího z Poděbrad se totiž vyslovili jen představitelé stavů Království českého, zatímco zástupci katolických vedlejších zemí se aktu na Staroměstské radnici nezúčastnili a proti Jiřímu se postavili Husitský král či král dvojího lidu, tedy kališníků a katolíků, Jiří z Poděbrad, byl jediným českým vladařem, který nepocházel z panovnické dynastie, ale z panského stavu domácí šlechty. Šest let byl správcem českého království, kraloval v letech 1458-1471. Obratný politik, který se narodil před 600 lety.

(† 1457). Na počátku křížové výpravy proti Jiřímu z Poděbrad zachovávali Budějovičtí neutrální postoj. Po zavraždění českobudějovického purkmistra O. Puklice ze Vztuh v květnu 1467 však zesílil církevní i vojenský nátlak katolické strany; 14. 2. 1468 vyhlásil papež nad Českými Budějovicemi interdikt Roku 1466 byla proti českému králi Jiřímu z Poděbrad a kališníkům v Čechách poslána ještě další křížová výprava. Křižáci byli obklíčeni a jejich vůdce se vzdal. Historie zná celkem devět velkých křižáckých výprav na Blízký východ Jiří z Poděbrad Petr Procházka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak JIŘÍ Z PODĚBRAD CÍLE TÉMATU: - Umět popsat, jaká byla situace v Čechách po skončení husitských válek - Vědět, kteří panovníci u nás v té době vládli - Vědět, jaký byl původ Jiřího z Poděbrad a jak se dostal na český trůn - Zdůvodnit, proč a jak se Jiří z Poděbrad snažil zajistit spojence proti papežov V dubnu 1468 se postavil do čela křížové výpravy proti kacířským Čechům a Jiřímu z Poděbrad. Postavil se na stranu moravského katolického odboje, dobyl Třebíč a na počátku roku 1469 také Špilberk. Nad Českou zemí se opět stahovala mračna, když při přechodu Železných hor na počátku roku 1469 se Korvínovo.

Úvod » FORTIFIKACE » STŘEDOVĚK » STŘEDOVĚKÉ DĚJINY » Křížové výpravy v pozdním středověku. Kapitoly z dějin náboženských konfliktů Kapitoly z dějin náboženských konfliktů Pavel Soukup (eds.), Jaroslav Sváte Jiří z Poděbrad - diplomat a úředník - za jeho vlády zavládl v zemi klid - navrhl uzavřít celoevroou úmluvu mezi panovníky proti rozvracení míru - proti Jiřímu z Poděbrad povstala katolická šlechta (křížová výprava v čele s uherským králem Matyášem Korvínem) - 1471 - zemřel Jiří z Poděbrad 29) Jak se jmenoval nezletilý český král, za kterého vládl jako zemský správce Jiří z Poděbrad? 30) Popiš vládu Jiřího z Poděbrad. 31) Kam poslal Jiří z Poděbrad mírové poselstvo a proč? 32) Kdo bojoval proti Jiřímu z Poděbrad, protože chtěl získat českou královskou korunu? 33) Jakému rodu nabídl Jiří z.

První křížová výprava proti husitům skončila v červenci jasnou prohrou. Dne 28. července 1420 se koruny ujímá král Zikmund Lucemburský. Ptáčkův mocný soused Petr ze Šternberka padl, spolu s ostatními šlechtici 1. listopadu 1420, v bitvě pod Vyšehradem. Připravil tak cestu svému nástupci Jiřímu z Poděbrad, který. Zahraniční politika 1462-67 mírové poselstvo po Evropě (Lev z Rožmitálu) koncepce mezinárodní mírové unie mírové soužití evroých států zabránit izolaci Čech - neuspěl Mírová poselstva Jiřího z Poděbrad 1468 křížová výprava do Čech Matyáš Korvín obsadil Moravu, Slezsko, Lužice 1469 bitva u Vilémova 3 Když roku 1467 došlo ke křížové výpravě, z okolních panovníků se k ní nikdo nepřidal. Proti Jiřímu se však v Čechách postavila katolická panská opozice a teprve v roce 1468 vstoupil do války uherský král Matyáš Korvín. Další listina ukazuje, že Jiří si brzy dokázal získat vysokou autoritu v říši

Jiří z Poděbrad - Wikipedi

Vyhlásil papež proti Jiřímu, vedl ji Korvín. Jiří Matyáše zajal, ale propustil, aby zprostředkoval jednání s papežem. Katolická česká šlechta zvolila Matyáše - Čechy měly 2 krále Přehled v datech Rok Datum Událost 1348 7. duben založení pražské univerzity Karlem IV. 1360 někdy kolem tohoto roku se pravděpodobně narodil Jan Žižka z Trocnova 1369 zemřel Konrád Waldhauser 1371 pravděpodobný rok narození Jana Husa 1372 zřízení samostatné právnické univerzity s vlastním rektorem 1374 zemřel Jan Milíč z Kroměříže 1377 oficiální odsouzení 24.

- Jiří z Poděbrad . zvolen českým králem, ale v Uhrách ho neuznali (místo něj Matyáš Korvín) snaha o rovnoprávnost katolické a kališnické šlechty. snaha o vytvoření spolku evroých panovníků. proti Turkům a papeži Za zničujících husitských válek a křížové výpravy Matyáše Korvína proti Jiřímu z Poděbrad, došlo k vypálení a posléze zpustnutí na padesát let několika vesnic, mezi ně patří i Dětřichovice křížové výpravy proti husitům Válečná tažení ve znamení kříže se zvláštními výhodami a plnomocnými odpustky pro účastníky. Cílem bylo násilné vyhlazení husitského kacířství, podnětem byla bula papeže Martina V. z března 1420 JIŘÍ Z PODĚBRAD Čechy v době pohusitské r. 1466 prohlášen za kacíře a proti Čechám byla vyhlášena křížová výprava JIŘÍ Z PODĚBRAD zahraniční politika - snaha čelit nebezpečí války návrhem na vytvoření spolku křesťanských panovníků Evropy - koncepce mírové unie - spory mezi státy se měly řešit.

Jiří z Poděbrad a Matyáš Korvín :: Historywebk

Český král Jiřík z Kunštátu a Poděbrad chtěl tak odvrátit riziko křížové výpravy proti vlastní zemi a zaměřit vojenské úsilí evroých vládců na Turky ohrožený Balkán. Bohužel se mu tento projekt i přesto, že byl jedinečný, nepodařilo prosadit snad nikde, jediný kdo se touto myšlenkou zaobíral a snad by ji i. křížová výprava proti Jiřímu z Poděbrad Karel IV. neuznaná volba krále král nebyl panovnického rodu Slavníkovci. Zápis. Zápis si můžeš vytisknout, viz příloha a nalepit do sešitu. V pracovním sešitě si vypracuj: cv. 1, 2 na str. 19

politiky. Další události pak následovaly v rychlém sledu. Roku 1466 byl král Jiří v duchu křesťanské lásky, pokory a milosrdenství dán do klatby a byla zorganizována křížová výprava proti českému království. V roce 1468 vpadl bývalý zeť Jiřího z Poděbrad Matyáš Korvín na Moravu Jiří z Kunštátu a Poděbrad (23. dubna 1420 Poděbrady - 22. března 1471 Praha) byl od 27. února 1458 po zvolení českou šlechtou až do své smrti českým králem. Stal se tak jediným českým panovníkem, který nepocházel z panovnické dynastie, ale z panského stavu domácí šlechty Zelenohorská jednota proti Jiřímu povstala, avšak Jiří z Poděbrad jí uštědřil několik porážek. Mj. v roce 1437 dobylo vojsko Jiřího z Poděbrad hrad Kostelec, který patřil právě Zdeňku ze Šternberka, a zničilo ho → Zbořený Kostelec Jiří z Poděbrad byl formálně zbaven majetku i trůnu. Této situace využil Jiřího bývalý zeť a uherský král Matyáš Korvín, který proti Jiřímu vedl výpravu a roku 1469 se nechal v Olomouci zvolit českým králem. Jiřímu tak zůstala vláda pouze nad kališnickou částí Čech Habsburského. Také moravské stavy uznaly 6, července roku 1453 dědická práva Ladislava Pohrobka. Téhož roku se někteří příslušníci české šlechty postavili proti Jiřímu z Poděbrad a zosnovali spiknutí, které bylo odhaleno a řada iniciátorů skončila na popravišti

rychnovska - referaty - Vláda dvojího lidu - Jiří z Poděbra

Roku 1464 umírá papež Pius II. Jeho nástupci trvalo dva roky, než se rozkoukal, ale roku 1466 prohlašuje Jiřího z Poděbrad za kacíře a vyzývá císaře Fridricha III. Habsburského, aby se postavil do čela křižácké výpravy proti Jiřímu Jiří z Kunštátu a Poděbrad, vlastním jménem Jiřík z Kunštátu a Poděbrad, byl od roku 1458 po zvolení českou šlechtou až do smrti roku 1471 český král. Měl přezdívku husitský král. Stal se jediným českým panovníkem, který nepocházel z panovnické dynastie, ale z panského stavu domácí šlechty. Po něm vládli již pouze králové z cizích dynastií

Český král Jiřík z Poděbrad získává ve svém švagrovi obrovskou diplomatickou oporu. Papežská kurie zhatí výsledky Poděbrad se přitom už přibližně od roku 1462 zabývá myšlenkou založit spolek evroých panovníků. Chce vybudovat společné branné síly křesťanských panovníků proti Turkům. 16 ALBRECHT HABSBURSKÝ LADISLAV POHROBEK STUDIJNÍ TEXT alá UČEBNICE JIŘÍ Z PODĚBRAD CÍLE TÉMATU: - Umět popsat, jaká byla situace v Čechách po skončení husitských válek - Vědět, kteří panovníci u nás v té době vládli - Vědět, jaký byl původ Jiřího z Poděbrad a jak se dostal na český trůn - Zdůvodnit, proč a jak se Jiří z Poděbrad snažil zajistit. Zanedlouho uplyne 550 let od smrti jednoho z nejvýraznějších mužů na českém trůně (23. 4. 1420 - 22. 3. 1471 ). Byl jím Jiří z Kunštátu a Poděbrad, tzv. husitský král, jediný panovník původem z českého šlechtického, nikoli královského rodu. Na jeho památku bylo v Praze pojmenováno rozlehlé náměstí, připomíná jej na Starém Městě také Dům pánů z. Jiří z Poděbrad, český král v letech 1458-1471, přichází na svět 23. dubna roku 1420 v Poděbradech jako nemanželský syn Viktorina z Poděbrad. Když je budoucímu králi sedm let, jeho otec umírá - za další tři roky pak zemře i Jiřího poručník pan Boček z Kunštátu a na Poděbradech a Jiří je dán na vychování k.

Přestože je v tomto roce král Jiří z Poděbrad na vrcholu moci, tak současně začíná i jeho pozvolný pád. V roce 1465 se pod vedením Zdeňka ze Šternberka formuje tzv. jednota zelenohorská, složená z českých katolických pánů, kteří se stavili do opozice proti Jiřímu Fotky Suchdolska a ZŠ z letadla. Přestavba školy 1998-2003. Kostel sv.Mikuláše. Turnaj ve florbale. Turnaj ve stolním tenisu. Mikulášský turnaj - hoši · Obrana proti Turkům · Většina panovníků odmítla-1466 byl prohlášen za kacíře -proti kališníkům byla podniknuta křížová výprava-proti Jiřímu se postavila Zelená jednota, zeť Matyš Korvín a císař Fridrich II.-vojska výpravy se dostaly až do Čech. 1469 bitva u Vilémova-Matyáš Korvín byl zaja 1420-1434 - husitské války - boje husitů s křižáky vedenými Zikmudem (čtyři křížové výpravy poraženy: na Vítkově, u Žatce, u Tachova, u Domažlic) i boje mezi husity - zpustošená země Jednota zelenohorská - katolická opozice proti Jiřímu z Poděbrad, podporovala uherského krále Matyáše Korvína 1. Proč dostal Jiří z Poděbrad přezdívku vladař obojího lidu, husitský král? 2. Co bylo cílem mírového poselstva vyslaného Jiřím z Poděbrad do Evropy? 3. Kdo byl v čele křížové výpravy proti Jiřímu z Poděbrad? 4. Komu Jiří z Poděbrad nabídl svou korunu českého krále v roce 1471? 5

22. března roku 1471 zemřel Jiří z Poděbrad RTVJ ..

V roce 1468 je proti Jiřímu vedena křížová výprava. Jiří z Poděbrad. 3. Jak se jmenovala jeho manželka? a. Anna Falcká. Dějepis - Jiří z Poděbrad - Duch. 22. 4. 2020. Dobrý den, zde je úkol na tento týden. Kdo mi ještě neposlal úkoly z minula, tak ať tak urychleně učiní Do čela nejmocnějšího landfrídu byl zvolen po smrti Hynka Ptáčka z Pirkštejna v září roku 1444 Jiří z Poděbrad. Jeho sokem byl Oldřich z Rožmberka, který vytvořil katolický svazek na jihu Čech. proti kališnickým Čechům byla vyhlášena křížová výprava. Nikomu se však nechtělo, měli špatné zkušenosti

Jiřího otec Viktorín Boček z Kunštátu a Poděbrad byl významným velitelem kališnických vojsk; zemřel, když Jiřímu ještě nebylo sedm let. Když bylo Jiřímu z Poděbrad třináct let, začalo na koncilu v Basileji jednání mezi církevními hodnostáři, kteří tu byli shromážděni, a zástupci husitů, jejichž poselstvo. Vedl křížové výpravy proti husitům. Vládl v letech 1436 - 1437. Narodil se po smrti otce. Vládl v letech 1453 - 1457. Husitský král. Vládl v letech 1458 - 1471. Český a uherský král zvolený díky Jiřímu z Poděbrad. Vládl v letech 1471 - 1516 4. prosince 1476 zemřel Zdeněk Konopišťský ze Šternberka, představitel opozice proti Jiřímu z Poděbrad a zakladatel bývalé Zelenohorské jednoty. Král Vladislav uzavřel v prosinci 1476 smlouvu s císařem Fridrichem III., v níž císaři přislíbil vojenskou pomoc proti jeho nepřátelům křížové výpravy husitské, k. v. proti husitům - křižácké výpravy - válečná tažení ve znamení kříže se zvl. výhodami a plnomocnými odpustky pro účastníky. Cílem bylo násilné vyhlazení husitského kacířství, podnětem byla bula papeže Martina V. z března 1420. V čele dvou výprav stál Zikmund Lucemburský, dalším třem veleli říšští kurfiřti 00:00:01 HISTORIE.CS. 00:00:33 -Dobrý den z Rytířského sálu státního zámku, 00:00:36 dříve hradu, Kunštát. 00:00:39 A když řekneme Kunštát, 00:00:41 tak se většině odborníků vybaví samozřejmě Jiří z Poděbrad. 00:00:46 A teď jsem to řekl přesně tak, 00:00:48 jak se chci zeptat tady pánů, což je Zdeněk Beran.

Video: 600 let od narození Jiřího z Poděbrad

Křížové výpravy proti husitům - dictionary

1420 1. křížová výprava - účast Zikmunda osobně, Nejsilnější V - český lanfrýd - v čele nejdříve Hynek, po jeho smrti Jiří z Poděbrad a Kunštátu ( ve 14 letech na straně panské jednoty u Lipan) R.1465 vzpoura katolíků X Jiřímu - potlačena. R.1467 křížová výprava - vyhlášena papežem,. Jiří z Poděbrad bývá často (díky dílu Aloise Jiráska) označován jako husitský král, ale toto označení je poněkud nepřesné. Jiří nebyl reprezentantem samotného husitského hnutí, ale jeho výdobytku, totiž přijímání podobojí, tedy kališnictví. Považoval to však spíše za záležitost politickou než náboženskou Morava a Čechy pro Korvína byly až příliš lákavou kořistí a tak se v roce 1469 nechal šlechtou, která stála v opozici proti Jiřímu z Poděbrad, zvolit českým králem. Dne 31. března roku 1468 vyhlásil Matyáš Jiřímu z Poděbrad válku a postavil se do čela křižáckých vojsk

Matyáš Korvín stál v čele křížové výpravy proti Jiřímu z Poděbrad. ANO NE. Jiří z Poděbrad vytvořil spolek evroých panovníků proti Turkům. ANO NE. Jiří z Poděbrad otrávil Ladislava Pohrobka. ANO NE. Jiří z Poděbrad nabídl český trůn polskému rodu Jagellonců. ANO NE. Doplň text, vyber správná slova z. Jejímu vzniku předcházela v letech 1190-1191 třetí křížová výprava do Svaté země, které se zúčastnil také anglický král Richard Lví Srdce a rakouský vévoda Leopold V. z roku Babenberků. Když se král Richard vracel domů ze Svaté země, maskoval se jako poutník. Ve Vídni jej však poznali a zajali Jejich texty vás zavedou na nejrůznější bojiště v Evropě i ve Středomoří, ale i na místa, kde se o křížové výpravě pouz e vášnivě debatovalo. Kniha integruje do dějin pozdních kruciát i výpravy proti husitům a věnuje se také českému přínosu k diplomatickému řešení turecké hrozby v době Jiřího z Poděbrad.

jiří z poděbrad, D - Dějepis - - unium

Jiří z Poděbrad = král dvojího lidu, husitský král šlechtického původu, husita . hospodářská stabilizace země. navrhl celoevroou mírovou smlouvu - neúspěch. spory s papežem - křížová výprava proti Čechám. nabídl korunu polskému rodu Jagellonc Transcript Křížové výpravy Křížové výpravy (kruciáty) Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Vojenská tažení evroých feudálů proti pohanům nebo kacířům, vyhlašovaná papežem 1468 zahájil válku proti Jiřímu z Poděbrad, jehož papež prohlásil za sesazeného z trůnu. 1469 v Olomouci zvolen českým králem opozičními českými stavy, uznání získal ve vedlejších zemích koruny české. Po smrti Jiřího z Poděbrad pokračoval ve válce s Vladislavem II. Jagellonským

Kniha integruje do dějin pozdních kruciát i výpravy proti husitům a věnuje se také českému přínosu k diplomatickému řešení turecké hrozby v době Jiřího z Poděbrad. Počet stran: 248. Vazba: vázaná. Ilustrace: černobílé ilustrace. Formát: 165x235. ISBN: 978-80-7422-055-5. Datum vydání: 20. prosince 2010 Bitva na Vyšehradě. Aktualizace:. : Vydáno: 06.11.2000, 02:29. /. Mezi nejdramatičtější momenty v dějinách Prahy patří bezpochyby události spjaté se vzplanutím husitské revoluce. V její první fázi se Praha stala dějištěm střetnutí, jehož výsledek rozhodoval o bytí či nebytí české reformace. Římský císař a. Jeden z níže jmenovaných v Uhrách ale chyběl. Byl to : a) Jan Jiskra z Brandýsa b) Jan Čapek ze Sán c) Jan Talafús z Ostrova d) Mikuláš z Husi. 37. otázka : Dne 7. 9. 1452 byl v Praze sťat významný politik, který se angažoval na husitské straně již od roku 1416. Doplatil tak na intriky spřádané proti Jiřímu z Poděbrad Větší prostor je věnován např. husitskému teologovi mistru Jakoubkovi ze Stříbra, jenž přišel s myšlenkou přijímání podobojí, jedinému husitskému arcibiskupovi Janu Rokycanovi, uherskému a českému králi a císaři Zikmundu Lucemburskému, papeži Martinu V., který vyhlásil křížové výpravy proti kacířským.

V dubnu 1468 se postavil do čela křížové výpravy proti kacířským čechům a Jiřímu z Poděbrad. Postavil se na stranu moravského katolického odboje, dobyl Třebíč a na počátku roku 1469 také Špilberk. Nad Českou zemí se opět stahovala mračna, když při přechodu Železných hor na počátku roku 1469 se Korvínovo. Ezechiel byl jedním z velkých proroků a jeho kniha zařazena do kánonu Hebrejské Bible. Působil v kritickém období židovských dějin, kdy byl dobyt Jeruzalém a mnoho Judejců odvedeno do Babylónské říše (597 př. n. l.). Jejich kolo času se tehdy otočilo do období beznaděje a nebezpečí konce Publikace: Křížová výprava proti albigenským - Jörg Oberste. Křížová výprava proti albigenským představuje jeden z prvních příkladů systematického boje křesťanské většiny proti křesťanské herezi, jež ohrožovala středověkou společnost v jejích samotných zá