Home

Bitmapová grafika využití

Rastrová grafika. Rastrová grafika (či bitmapová grafika) je jeden ze dvou základních způsobů, jakým počítače ukládají a zpracovávají obrazové informace (druhý způsob je vektorová grafika ). V rastrové grafice je celý obrázek popsán pomocí jednotlivých barevných bodů ( pixelů ). Body jsou uspořádány do mřížky Rastrová grafika má své využití napříč všemi počítačovými obory. Její využití sahá od drobných grafických prvků na internetových stránkách, přes bitmapové textury aplikované na 3D objekty, až po fotografie připravené pro DTP Z výše uvedeného je zřejmé, že bitmapová grafika je poměrně náročná na paměť. Z tohoto důvodu se používají různé kompresní formáty, které umožňují datovou velikost obrázku zmenšit tím, že stejné nebo velmi podobné body spojí v jeden celek. K nejčastějším kompresním formátům pro přenos bitmapové grafiky patří JPG, GIF a PNG Bitmapová grafika má své využití napříč všemi počítačovými obory. Její využití sahá od drobných grafických prvků na internetových stránkách, přes bitmapové textury aplikované na 3D objekty, až po fotografie připravené pro DTP Bitmapová (rastrová) grafika. obraz je popsán pomocí pravidelné sítě pixelů, organizované jako dvourozměrná matice bodů; každý pixel nese specifické informace, např. o jasu, barvě, průhlednosti; obraz v rastrové grafice má omezené rozlišení dané počtem řádek a sloupců ; výhody. vhodná pro digitální fotografi

2. Bitmapová a vektorová grafika 2.1. Bitmapová (rastrová) grafika 2.1.1. Definice Rastrová grafika představuje jeden ze dvou základních způsobů, jak ukládat obrázky. V bitmapové grafice se celý obrázek skládá z jednotlivých bodů uspořádaných do mřížky (rastru), tzv. bitmapy, kde je u každého bodu definována barva a jas Zatímco vektorový obrázek musí vždy vzniknout v počítači rukou grafika, k pořízení bitmapového souboru nám může posloužit i externí zařízení, jako je třeba skener, fotoaparát nebo kamera. Každý jistě ví, že základním parametrem těchto přístrojů bývá rozlišení v pixelech využití: ilustrace, logotypy, diagramy, animace; vektorové editory: Adobe Illustrator; CorelDraw; Inkscape; Zoner Callisto; formáty.eps, .ps.svg (vektor zobrazitelný na webu) Rastrová (bitmapová) grafika. obraz je popsán pomocí pravidelné sítě pixelů, organizované jako dvourozměrná matice bod Bitmapová grafika slouží pro vykreslování převážné většiny počítačových obrazů. Používá se třeba u fotek, videa a mnoha dalšího. Nevýhodou je ale to, že při zvětšování ztrácí obrázek na kvalitě a jsou viditelné jednotlivé pixely

Rastrová grafika - Wikipedi

Bitmapová (rastrová) grafika Bitmapový (rastrový) obrázek se skládá z jednotlivých bodů , nebo-li pixelů . Body, pixely, jsou uspořádány do mřížky , kde každý jednotlivý bod má svoji přesnou polohu a barvu v barevném spektru (nejčastěji hovoříme o RGB) 14. Vektorová a bitmapová grafika - rozdíl, využití, výhody a nevýhody, výběr grafického programu. Grafické digitální formáty - parametry a využití základních formátů (EPS, JPEG, GIF, TIF, PSD, PDF, Postscript). Formát PDF - tiskové PDF, kontrola před tiskem, korektury v PDF, tvorba formulářů v PDF. 15 1.3 Využití bitmapové grafiky Bitmapová grafika se používá tam, kde by vektorová byla p říliš komplexní a t ěžko použitelná. Jedná se o p ředevším fotografie a složité obrázky. Využití sahá od drobných grafických prvk ů na internetových stránkách, p řes bitmapové textury aplikované na 3

Bitmapová grafik

Rastrová (bitmapová) grafika •V bitmapové grafice je celý obrázek popsán pomocí jednotlivých barevných bodů (pixelů). •Body jsou uspořádány do mřížky. •Každý bod má určenu svou přesnou polohu a barvu. •Tento způsob popisu obrázků používá např. PC, televize nebo digitální fotoaparát Vektorová grafika se používá zejména pro počítačovou sazbu, tvorbu ilustrací, diagramů, logotypů, nebo při tvorbě flashových animací. Pro práci s vektorovou grafikou se používají vektorové editory (např. Adobe Illustrator, CorelDRAW, Inkscape nebo Zoner Callisto 5). Bézierova křivk rastrová grafika se využívá na obrázcích (například z programu Malování) či u fotografií - v případech, kdy je potřeba věrné zachování původní scény. Její nevýhodou je datová velikost a snížení kvality při jejím zvětšení

Bitmapová a vektorová grafika v praxi The Bitmap and Vector Graphics in Practice. Anotace: Bakalářská práce na téma Bitmapová a vektorová grafika v praxi pojednává o základním rozdělení statické počítačové grafiky, jejím zpracování a použití v praxi. Bakalářská práce poskytuje přehled o základních vlastnostech. Počítačová grafika využití Počítačová grafika - webzdarm . Využití počítačové grafiky Tiskoviny prakticky veškeré tiskoviny, které vám dnes dostanou do rukou, tj. časopisy, noviny, knihy, letáky apod., jsou dílem grafiků, kteří je zpracovávali na počítači Rastrová grafika (či bitmapová grafika) je jeden ze. vektorové i bitmapové grafiky. Na celkové možnosti tohoto programu se nyní podíváme. Real-DRAW PRO kanadské společnosti MediaChance je grafický editor pro Windows 98/NT/2000/XP/Vista, který umí pracovat jak s vektorovou, tak i s bitmapovou grafikou a také s pseudo 3D objekty, pro které nabízí i různé efekty. Další oblastí využití editoru je tvorba webových stránek, respektive jejich designu, různých 2D i 3D nápisů a grafických log, užitečný může být. Bitmapová a vektorová grafika (definice, rozdíly, využití). Barevné režimy: RGB, CMYK (definice, rozdíly, využití). Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, Premiere, Cinema 4D. PSD, JPEG, GIF, BMP, PNG, PDF, XML, AI, EPS, C4D (definice, vlastnosti a využití). Import / export a spolupráce mezi programy. 11 Bitmapová a vektorová grafika (definice, rozdíly, využití). Barevné režimy: RGB, CMYK (definice, rozdíly, využití). Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, Premiere, Cinema 4D. PSD, JPEG, GIF, BMP, PNG, PDF, TIFF, AI, EPS, C4D, OBJ, FBX (definice, vlastnosti a využití). Import / export a spolupráce mezi programy. 10

Bitmapová grafika - užitečné programy 2 19.11.2016 23:35:32 Powered by EduBase 4. Autor: Mgr. Jaromír JUkEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz . Pro práci v bitmapové grafice jsme už poznali program Zoner Photo Studio. Jedná se o program, který j Bitmapová grafika je technika sloužící k zaznamenání dvojrozměrného obrazu. Jedná se například o digitální fotografie nebo digitální kresbu vytvořenou ve Photoshopu. Plocha obrázku je rozdělena mřížkou a každému políčku je přidělena určitá barva

Pokročilé využití tabulkového editoru ve škole. Programujeme jednoduše v prostředí Minecraftu ***. Rozvíjíme kritické myšlení a týmovou spolupráci v Minecraftu. Využití otevřených dat ve výuce. Robotika ve školství. Tvoříme se žáky animovaný film. Vektorová grafika ve škole. Bitmapová grafika ve škole. Tvoříme. POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Šablona 32 VY_32_INOVACE_20_10_Počítačová grafika Počítačová grafika a multimédia Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Vzdělávací program je zaměřen na využití grafiky a multimédií ve vzdělávání. Účastníci se seznámí s tvorbou a zpracováním rastrové (bitmapové), vektorové i 3D grafiky a také s tvorbou a.

3D grafika; Vektory; PDF - Adobe Acrobat; Sazba; Webdesign; Skenery; Stolní tiskárny; Hardware; Digitální video; CA Bitmapová a vektorová grafika, rozdíly, oblast využití. 2. Reprezentace obrazu a barev. Barevné modely a rozdíly mezi nimi. Úpravy barev. 3. Datové formáty pro uložení obrazu a jak se od sebe liší. Volba vhodného formátu podle účelu využití grafiky. 4. Software pro práci s grafikou - prohlížeče, editory, správce fotek. jako bitmapová grafika, neboť sítnice funguje jako bitmapový rastr, ale mozek zpracovává obraz jako vektorová grafika. Využití najde vektorová grafika například v typografickém písmu, počítačových animací, ale nyní je velká snaha dosavadní webovou rastrovou grafiku převést na vektorovou grafiku

Když jsem zmiňoval fotografii jakožto bitmapový prvek, tak s ní si vektorová grafika bohužel neporadí. Není to ani technicky možné, ačkoliv můžeme některé obrázky tzv. zvektorizovat, ale to lze udělat pouze pokud jde o takové motivy, které zůstanou srozumitelné i po převedení do křivek využití k zachycení realistického obrazu (fotografie) RASTROVÁ (bitmapová) grafika. Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky počet bodů (pixelů) závisí na ROZLIŠENÍ obrazu každý z těchto bodů je popsán několika bit 7.Využití počítačové grafiky . -Rastrová grafika (bitmapová) Rastrová grafika je celá založena na jednotlivých malých barevných čtverečcích zvaných pixely. Pixely jsou v rastrové grafice vyskládány v mřížkách. Každý pixel má své určené místo a svou určenou barvu.Mřížky se zapisují v číslech takto 1280.

Název materiálu 1. Počítačová grafika Ověřeno ve výuce dne 19 . 2. 2013 Předmět Informatika Ročník Sexta Klíčová slova DTP, bitmapová grafika, vektorová grafika Anotace Prezentace seznamuje s jednotlivými oblastmi využití počítačové grafiky. Materiál obsahuje úkoly zaměřené na procvičení práce s programy typu DTP Rozdíl mezi rastrovou grafikou při zvětšení (v levé části obrázku rastr, v pravé části vektor) Každé logo je třeba vždy tvořit od začátku v křivkách, vyhnete se tak potížím při nutnosti poskytnout logo v křivkách výrobci potisků, samolepek, vizitek, plakátů, apod Bitmapová a vektorová grafika (definice, rozdíly, využití). Indesign (porovnání vektorové a rastrové /bitmapové/ grafiky, využití programu). Transformace (nástroje pro změnu tvaru, velikost dle procent, zrcadlení, rotace se změnou bodu otáčení)

Co je bitmapová grafik

 1. Každý editor má své prostředí, které obsahuje různé nástroje. Nástroje se liší podle toho na co je daný editor zaměřen (simulace skutečného malování štětcem, bitmapová grafika, vektorová grafika, prostředí pro tvorbu plakátů ap..). Hlavní rozdělení je známé hlavně na 2D a 3D
 2. Bitmapová a vektorová grafika (definice, rozdíly, využití). Illustrator, Indesign (porovnání vektorové a rastrové - bitmapové - grafiky, využití programu). Typy vrstev (rastrové, textové, vrstvy tvaru a práce s nimi). Nástroje na tvorbu selekcí a práce s nimi. Úprava výběru
 3. 1 Počítačová grafika 6. třída Rastrová bitmapová grafika V rastrové (bitmapové) grafice je celý obrázek popsán pomocí jednotlivých barevných bodů (pixelů). ody jsou uspořádány do mřížky. Každý bod má určen svou přesnou polohu a barvu
 4. Grafické karty s čipy od NVIDIA i AMD přehledně roztříděné podle využití. Od nejlevnějších karet až po nejvýkonnější karty pro nejnáročnější
 5. Canva. Levný základ. Základní on-line nástroj pro použití zdarma nebo v placené verzi. Zjistit cenu Přečíst recenzi. Top 10 grafických programů 2021. Nejlepší grafické editory a jejich recenze. Nejprodávanější grafické programy podle Heureky. Jak vybrat grafický editor
 6. rastrové formáty a jejich vlastnosti, základní operace rastrové grafiky (CSS), jejich vlastnosti a využití, možné způsoby zápisu CSS dynamické webové stránky, uspořádání klient-server, webové formuláře, metody POST a GET grafické znázornění a obecné charakteristiky jednotlivých příkazových struktu formáty souborů systému Microsoft Office 2007 a vyšší

Ovládání komprimačního programu, důvody a výhody komprimace, příklady Počítačová grafika Využití počítačové grafiky Dělení: vektorová, rastrová (bitmapová), 3D Vektorová grafika vs. Rastrová - rozdíly, výhody a použití Grafické programy: Adobe Photoshop, Corel Draw, Zoner Callisto, 3D Studio MAX Zpracování. Cíle předmětu. Předmět poskytuje systematické pokrytí základů programování. Pro výklad a cvičení je použit konkrétní programovací jazyk (Python), předmět se však zaměřuje na obecné principy uplatnitelné v mnoha různých programovacích jazycích

Tento grafický editor patří do skupiny online editorů, jež k veřejnému využití zdarma nabízí společnost Aviary na svých webových stránkách www.aviary.com. Nutno podotknout, že webové aplikace které lze na těchto stránkách najít, velmi dobře pokrývají většinu designerských nástrojů jež grafik ke své práci. Vektorová grafika je jeden ze dvou základních způsobů reprezentace obrazových informací v počítačové grafice.Zatímco v rastrové grafice je celý obrázek popsán pomocí hodnot jednotlivých barevných bodů uspořádaných do pravoúhlé mřížky, vektorový obrázek je složen ze základních, přesně definovaných útvarů, jako jsou body, přímky, křivky a mnohoúhelník

2.2.1 Rastrová grafika Rastrová, nebo-li bitmapová grafika, je druhý hlavní zp ůsob, jak ukládáme dvourozm ěrné obrazy v elektronické podob ě. V rastrové grafice pracujeme s jednotlivými barevnými body, pixely, které jsou uspo řádány do m řížky a teprve p ři celkovém pohledu poskládají celý obraz Grafika. Z řečtiny grafein = psát, kreslit. Dva druhy počítačové. vektorová. bitmapová. Ukládání a zpracování obrazových informací. Různé grafické.

16. Bitmapové grafické editory - Maturita z informatik

 1. - Možnost využití v kombinaci s WebWorkers - Hlavní objekt je WebSocket - Implementace událostí onopen, onmessage, onclosea metody send. Drag&Drop - Podporajedné ze základních uživatelských funkcionalit Grafika - Bitmapová grafika -využití Canvaselementu (musí mí
 2. Úvod do kurzů U3V, organizační záležitosti, bezpečnost práce (B. Mannová, J. Kubr). Pojmy Bitmapová a Vektorové grafika, seznámení s obrazovkou a orientace na pracovní ploše po otevření Photoshopu. Předvolby parametrů pro snazší práci v PS, Obnovení výchozí pracovní plochy, Principy práce s Vrstvami a s Výběry
 3. Bitmapová grafika (nebo také rastrová grafika) je prvním ze dvou základních způsobů, jak v počítačové grafice popsat obrazové informace. náročnější na uložný prostor i využití procesoru, než u bitmapové grafiky, • nehodí se na zápis složitých obrázků, jakým je například i fotografie

Bitmapová grafika je např. fotka pořízená fotoaparátem nebo oscenovaná grafika poocí sceneru. V bitmapové grafice je obraz tvořen jednotlivými body usazenými do mřížky. Každý je definován svojí přesnou pozicí v mřížce, barvou v určitém barevném modelu (RGB, stupně šedi apod.) Bitmapová a vektorová grafika Forma výuky: interaktivní přednášky a individuální konzultace Software: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign Podmínky pro splnění zápočtu: Minimální účast na kurzu 70% a odevzdání samostatné prác 6. Význam a využití infografik. Popište proces tvorby infografik. 7. Porovnejte: Bitmapová grafika (výhody, nevýhody, aplikační možnosti). Vektorová grafika (výhody, nevýhody, aplikační možnosti). 8. Vlastnosti světla a práce se světlem při fotografování nebo filmování. Ovládání Co je počítačová grafika •Počítačovou grafikou rozumíme vše, co zpracovává počítač a co lze sledovat očima •Využití počítačové grafiky -Tiskoviny - časopisy, noviny, knihy, letáky -Reklama -Média, televize, multimédia -Internetové stránky -3D Modeling - prostorové modelování -AD projektování. Detail předmětu. Základy počítačové sazby a grafiky. FEKT-BZSG Ak. rok: 2014/2015 Ak. rok: 2014/201

Zobrazení zdroje stránky 2. Bitmapová grafika. Z Varhoo ← 2. Bitmapová grafika. Přejít na: navigace, hledán. Bitmapová grafika, fotografie, rendering Bitmapová grafika, fotografie Autopano Giga 64-bit 2.6.4. Autopano mám nastaveno na využití maxima jader procesoru i pomoc GPU. Zdrojem je 57 fotografií (JPEG) o rozlišení 2848 × 4288 px, výstupem pak jeden soubor JPEG se slepeným panoramatem GRAFIKA •Vektorová •Matematický popis prvků •Složení s entit (body, křivky, ) s parametry (barva, čára, ) •Kvalita nezávisí na zvětšení •jednodušší prvky •Rastrová (bitmapová) •Matice bodů s přiřazenými hodnotami •Věrné uchování fotorealistických dat •Ztráta kvality při zvětšování ( - bitmapová grafika Photoshop Elements - 3D modelování interiéru - organizace vlastního času, digit. kalendář, diář, plánovač - historie výpočetní techniky II. - video, foto tvorba - miniprojekt . 9. ročník - antiviry, bezpečnost na internetu - MS Office - prohlubování dovedností - publikování na internetu - tvorba.

Počítačová grafika. Můžeme rozdělit do tří skupin: 1.bitmapová grafika (rastrová) 2.vektorová grafika (objektová) 3.3D grafika. 1. Bitmapová grafika Bitmapy (rastry) jsou obrázky tvořené velkým množstvím bodů (pixelů), které dávají dohromady požadovaný obrázek. U každého bodu je uložen přesný odstín barvy IB111 Úvod do programování skrze Python Fakulta informatiky podzim 2015 Rozsah 2/2. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk. Vyučující doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D. (přednášející) RNDr

Rozdíl mezi vektorovou a bitmapovou grafikou » Tomáš Kůrk

2.2 Bitmapová vs. vektorová grafika na po číta či. Základní pojmy bitmapové grafiky. Picture element (pixel)!!! •picture element, zkrácen ě pixel (pix) •česky je to obrazový bod •každý pixel je definován sou řadnicemi v obraze a barvou Poznámka SVG. Scalable vector graphics (Škálovatelná Vektorová grafika) - je grafickým standardem, který je definován pomocí značkovacího jazyka XML.Obrázky v SVG formátu mohou být jak statické tak dynamické (animace). Jazyk XML dává tomuto formátu širokou možnost využití a mnoho výhod bitmapová grafika . Portrét Kontakt Lenka Jarošová . lenka_jarosova@centrum.cz. Využití masek a maskování při úpravách fotografií a v kolážích. Práce s řadou filtrů a efektů vrstev. Vysvětlení pojmu vektorová a bitmapová grafika. Základní objekty - lupa a ručička, nástroj pro výběr, základní tvary, kreslící nástroje, pero, kapátko

15. Práce s grafikou a druhy grafických editorů - Maturita ..

3) Barevná rastrová a vektorová grafika [5] a) Bitmapová grafika - neboli rastrová grafika je jedním ze dvou hlavních principů, kterým se ukládají a přetvářejí obrázky. Celý obrázek je popsán pomocí jednotlivých barevných bodů (pixelů). Všechny pixely mají určeny přesnou polohu a barvu Úvodem popíši základy zobrazování počítačové grafiky. V ní existují dva hlavní způsoby zobrazování a ukládání obrázků. Každý z nich má využití v jiných případech. Bitmapová (rastrová) grafika Základní obrazový prvek je zde pixel. Nejmenší jednotka rastrové grafiky. Představuje jeden bo Využití Vektorová grafika se využívá zejména pro počítačovou sazbu, tvorbu ilustrací, diagramů a počítačových animací. Bitmapová (rastrová) grafika Je to nejrozšířenější typ grafiky. V bitmapové grafice je obraz tvořen pomocí jednotlivých barevných bodů. Body jsou uspořádány do mřížky Využití ICT při naplňování průřezových témat; Anotace. 1. Zařazení průřezových témat v ŠVP. Vektorová a bitmapová grafika. Formáty souborů. Vektorová grafika: základní pojmy vektorové grafiky, nástroje vektorové grafiky, ukazatele, typy zobrazení, vrstvy, kreslení křivek a objektů, výběr, přesun a.

Programy bitmapové grafiky - rastrová grafika (či

Hodina 3.5.2017-Bitmapová grafika, Serif, vrsty a procvičování. 11. 5. 2017. Tuto hodinu jsme se učili pracovat s programem Serif. Říkali jsme si různé typy vrstev a jejich využití. Pak jsme si říkali, žev Serifu hodně využíváme historie, která zaznamenává každý náš krok. Učili jsme se vybrat různý objekt, nejdříve. Počítačová grafika, prezentace (základní pojmy a principy z oblastipočítačové grafiky, grafické a multimediální formáty, jejichvlastnosti a způsoby využití, Jinak také zvaná bitmapová. Ukládá mapu barev jednotlivých bodů obrazu. Můžeme si představit, že počítač při vykreslování čte zhruba toto: Bílá.

Grafické karty Alza

 1. Využití PC: práce - převážně Autocad, kancelářské aplikace, bitmapová grafika Požadavek: delší morální životnost s možností upgrade, nechci nijak zásadně taktovat pouze využít XMP u pamětí což asi u desek s H čipsetem asi nejde. Grafiku chci certifikovanou pro Autocad byť je dražší
 2. 1. Teoretický úvod do počítačové grafiky Velikost a rozlišení dokumentu Bitmapová a vektorová grafika Grafika pro web / grafika pro tisk. 2. Kreslení základních tvarů Předdefinované tvary Nástroje pro ruční kreslení Vytváření vlastních tvarů. 3. Pomůcky pro práci Pravítka, vodítka, mřízka Přichytávání objektů.
 3. Podrobně vysvětleny byly dva základní systémy tvorby grafických souborů, vektorová a bitmapová grafika. Účastníci se seznámili s principy vykreslování obrazců v jednotlivých systémech, s jejich přednostmi i nevýhodami, a oblastí využití konkrétních prvků obou stylů
 4. 1 Rozdìlení poèítaèové grafiky» vektorová grafika» bitmapová grafika» 3D gra..
 5. Využití digitálních technologií. Grafika bitmapová. Očekávané výstupy Učivo; žák: v jednoduchém grafickém editoru vytvoří bitmapový obrázek (obrázek upraví, uloží a vytiskne) provede vložení a úpravu textu v obrázku; vytvoří jednoduchou animaci z obrázků.

Bitmapová vs. vektorová grafika - technologické rozdíly a ..

Bitmapová grafika (rastrová grafika) Je jeden ze dvou základních způsobů, jakým počítače ukládají a zpracovávají obrazové informace. Spolu s vektorovou grafikou představují dva základní způsoby ukládání obrázků Bitmapová grafika Vektorová grafika Škodlivý software, ochrana proti škodlivému softwaru Booleova algebra a její využití Vyhledávání - binární vyhledávací strom Operační systémy Počítačové sítě - rozdělení, topologie, metody přístupu, funkce počítačové sítě.

Kurz je určen všem uživatelům, kteří si chtějí osvojit základy práce s programem MS Outlook, který v sobě skýtá jednak prostředek na organizaci a úsporu času a také možnost spojení s ostatními pomocí elektronické pošty bitmapová grafika ve formátu *.tiff, *.jpg, *.bmp v rozlišení alespoň 300 dpi (TIFF je univerzální formát, který interně umožňuje použití několika typů komprese (většina z nich je bezztrátová!) Podporuje ukládání vrstev a 16-bit barevnou hloubku 1 Bitmapová grafika a její reprezentace na počítači Počítačová grafika je nedílnou součástí komerční, spotřební i umělecké sféry. Základy na kterých staví, jsou dány principy a omezením číslicových počítačů. V této kapitole se pokusím přiblížit metodu vzniku digitálního obrazu RESTART - Počítačová grafika pro pokročilé Akreditace - MSMT- 17771/2014-1-527 platí do 6.8.2017 Anotace Kurz Vám rozšíří možnosti využití grafických programů. Je postaven na praktických zkušenostech a jeho cílem je šetřit uživatelům při práci s grafickými programy sady Adobe čas a energii. Kurz j Miroslav Lorenc - stránky věnované manažerské informatice, efektivnímu využití výpočetní techniky, atd Manažerská informatika - osnova cvičení Domů | 3MA112 | 3MA191 | 3MA381 | 3MA382 | 3MA48

Vektorova grafika — vektorová grafika je jeden ze dvou

Vektorová grafika - Wikipedi

Využití datových struktur (např. frekvenční analýza) slovníky : 11: Zpracování textu, regulární výrazy: práce se soubory, řazení, regulární výrazy (re) 12: Bitmapová grafika (transformace obrázků) tuple, knihovna Image : 13: Opakování, příprava na zkoušk Využití kolorimetrie v tiskové produkci. Grafická a produkční příprava (zaměření B) Antikvová tisková písma Barevnost a správa barev v předtiskové přípravě Bezpatková a titulková tisková písma Bitmapová grafika. Charakteristika, editory Česká písmová tvorba Digitální workflow Elektronická knih Bitmapová grafika - jednoduché úpravy fotografií, formáty pro uložení bitmapové grafiky Vektorová grafika - tvorba a editace základních objektů, kompozice objektů, práce s textem Tisk (nastavení vlastností tisku, síťová tisková fronta, ekonomika tisku Bitmapová grafika - neboli rastrová grafika je jedním ze způsobů, jak počítače zpracovávají obrazové informace. Bitmapa = rastr je síť barevných bodů (pixelů), které jsou poskládány do mřížky a vytvářejí celkový obrázek. Každý bod má definovánu barvu a jas. V určitém množství a jemnosti rastru začínají.

Jaký je rozdíl mezi rastrovou a vektorovou grafiko

objekty, využití vestavěných animací pro vylepšení vzhledu snímku a prezentace. 4. Vektorová a bitmapová grafika - hlavní rozdíly; Zoner Photo Studio - hlavní funkce programu a jeho uživatelské rozhraní, hromadné přejmenování dokumentů. Word POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni - počítačová grafika Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443, Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21.stolet Grafický editor je program, kterým vytváříme nebo můžeme vytvořit grafické znázornění.[1] Grafické editory jsou používány jak k návrhům tiskovým tak i grafik v digitální podobě. Každý editor má své prostředí, které obsahuje různé nástroje. Nástroje se liší podle toho na co je daný editor zaměřen . Hlavní rozdělení je známé hlavně na 2D a 3D

Bitmapová a vektorová grafika v praxi - Ing

1 Počítačová grafika (6. třída) Rastrová (bitmapová) grafika V rastrové (bitmapové) grafice je celý obrázek popsán pomocí jednotlivých barevných bodů (pixelů). ody jsou uspořádány do mřížky. Každý bod má určen svou přesnou polohu a barvu. Kvali Vektorová grafika = jeden ze dvou možných způsobů zápisu grafických informací, objekt popisuje pomocí základních geometrických útvarů které objekt obsahuje (body, přímky, křivky, mnohoúhelníky...) Teoretickým základem vektorové grafiky je analytická geometrie. Základní prvky vektorové grafiky jsou takzvané Beziérovy křivky Mezi hlavní oblasti využití ICT pro osoby se zrakovým postižením (a to jak pro osoby slabozraké, tak pro nevidomé) patří zejména počítačová syntéza řeči, systémy TTS (Text-To-Speech); vstupem do systému je text, výstupem řeč. tak bitmapové (kapitola Bitmapová grafika)

Real-DRAW PRO 4.0: je libo vektory, nebo - Grafika.c

8) Bitmapová grafika a) Porovnání s vektorovou grafikou, výhody, nevýhody, interpolace, pixel, rozlišení, aliasing, barevná hloubka, barevné prostory, grafické formáty, komprese dat, grafické programy - příklady, licence b) Představení a ovládání bitmapového editoru - základní funkce, vytvoření obrazu dle zadán About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědoma povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně Vektorová grafika se nejčastěji používá na objekty, u kterých je potřeba často měnit jejich velikosti, například loga, plakáty a billboardy. Obraz vektorové grafiky je reprezentován pomocí geometrických objektů (body, přímky, křivky) Logo v křivkách získáte od grafika nebo grafického studia, které Vám logo vytvářelo Grafika a 3D tisk 6 ÚKOL: Správně vybarvěte Obrázek 1: Úkol - vybarvěte vlajky Rastrová grafika Rastrová nebo též bitmapová grafika je základním prvkem GUI (Graphical User Interface - anglicky grafické uživatelské prostředí), což je základní zobrazen

18. Počítačová grafika - vektorová a bitmapová grafika, barevné modely, formáty, způsoby komprese. 19. Grafický software - programy pro zpracování a tvorbu počítačové grafiky. 20. Zásady pro zpracování textu - DTP, typografická pravidla T.Javorský: 3D grafika v programu 3DSMax. EU OPVK PG33/01 Základní rozhraní a ovládací prvky Autodesk 3DS Max Design 2012 EU OPVK PG33/02 Typy zobrazení objektů ve 3DS Max EU OPVK PG33/03 Pohyb ve 3D prostoru 3DS Max EU OPVK PG33/04 Vytváření základních geometrických objektů ve 3DS Max a jejich úprav -vektorová grafika a její využití -bitmapová grafika a její využití -barevné modely Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700 : Tvořivá informatika v 1. třídě: Metodický materiál, soubor ukázek a pracovních listů k využití programu Baltík v 1. třídě. Zábavná čeština pro 6. - 7. roční