Home

Mízní soustava test

Test vyzkoušen 2295 krát, průměrný výsledek je 65.4%. Čím se liší složení mízy od plazmy? Obsahuje menší množství bílkovin. Neobsahuje žádné bílkoviny. Neliší se. Kam odvádějí mízní cévy mízu? Do tepenného systému. Do žilního systému. Mízní cévy mízu neodvádějí Příprava na test - Mízní soustava 1. K čemu slouží mízní cévy? Mízní a dýchací soustava - test. www.dumy.cz [online]. 4.3.2012, [cit. 12.8.2021]. Dostupný pod licencí Creative Commons CC-BY-NC-SA z WWW: <http://dumy.cz/material/2440-mizni-a-dychaci-soustava-test>

DUMY.CZ Materiál Mízní a dýchací soustava - tes

  1. Mízní soustava Přetahování V přetahování přiřazuješ pojmy k obrázku, určuješ slovní dvojice nebo rozhoduješ, které číslo je větší či menší
  2. SOUBOR OTÁZEK K TÉMATU OBĚHOVÁ SOUSTAVA A MÍZNÍ SOUSTAVA 1. Které tvrzení o červených krvinkách není pravdivé: a) červené buňky, které obsahují jedno jádro b) obsahují hemoglobin c) přenášejí kyslík d) zanikají ve slezině 2. Propojte název krevních buněk s jejich funkcí
  3. TEST Z BIOLOGIE 1. Eukaryotní buňka a) je typ buňky, ze které se postupem času vyvinula buňka prokaryotní, b) je od vnějšího prostředí oddělena buněčnou stěnou, c) jsou pro ni typické tzv. semiautonomní organely (mitochondrie a plastidy), d) je pro ně typické rozmnožování sporulací
  4. 11. Jak se nazývá největší mízní orgán v těle? a) játra b) slezina c) žaludek 12. Kolikrát se člověk v klidu nadechne? a) 14 - 18 krát b) 24 - 32 krát c) 4 - 8 krát 13. Části trávicí trubice seřaďte do správného pořadí: a) žaludek b) tlusté střevo c) hltan d) jícen e) ústa f) tenké střev
  5. Oběhová soustava - test. Časový limit: 0. Závěrečný přehled. Zodpovězeno 0 z 10 otázek. Otázky: 1. 2. 3. 4

Dýchací soustava - test. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spustit. Zpět na výběr cvičení. Vyhledat cvičení. Hledat Otázka: Lymfatická soustava (mízní) Předmět: Biologie Přidal(a): t.klodnerova . LYMFATICKÁ SOUSTAVA (=MÍZNÍ)-tvoří samostatný uzavřený systém cév-vede MÍZU (lymfu) = přibližně krevní plazma, rozdíl je, že obsahuje více bílkovi Testy př. 8. ročník

Mízní (lymfatická) soustava - funkce. •Plní roli obranného mechanismu těla •V míze (lymfa) jsou přítomny bílé krvinky →ničí choroboplodné zárodky •Vstřebává přebytky tkáňového moku →vznik mízy •Odvádí z těla tuky do krevního oběhu •Míza je bezbarvá tekutina obsahující méně bílkovin a více tuků než krevní plazma, zároveň neobsahuje červené krvinky. MÍZNÍ ( LYMFATICKÁ ) SOUSTAVACo je to míza? Kde se tvoří? Kam vede ? Co odvádí? Které další orgány řadíme k mízní soustavě?Tohle vše se dnes dozvíte.Video by..

Mízní soustav

  1. ut POZOR!!!!! Od pondělí 11.10 hodin je vloženo nové zadání testu ( původní test nebyl funkční). Pokud jste již pokoušeli vyplnili původní zadání, prosím ještě o vyplnění tohoto nového testu! Děkuji
  2. k mízní soustavě ještě patří: uzlíčky lymfoidní tkáně. brzlík (thymus) - tvorba 1. lymfocytů - během nitroděložního vývoje osidlují mízní uzliny - buněčná imunita . SLEZINA (lien) - lymfatický orgán - funkce: zánik opotřebovaných červených krvine
  3. Mízní soustava (systema lymphaticum) Přehled soustavy (Hanzlová, Hemza, 2012). Přehled soustavy. Mízní cévy Hrudní mízovod (ductus thoracicus) Pravý mízovod (ductus lymphaticus dexter) Mízní uzliny (nodi lymphatici) Mízní orgány Procvičovací test.

Pracovní list - mízní soustava - příprava na test - pracovní list neposílat, je to jen pro Vás příprava na test Doplň k jednotlivým větám odpověď ANO nebo NE: (6 Téma: Soustavy (opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací, rozmnožovací. Klíčová slova pro tento vzdělávací materiál. 2. stupeň ZŠ. 8. ročník. člověk. ilustrace. lymfatická soustava. mízní soustava. obrázek

Test Cévy a mízní systém probíhá písemnou formou dle obecných pravidel písemných testů (viz Průběžné testy - organizace).Test bude zaměřen především na tepny a žíly celého těla a mízní a imunitní systém (u mozku pouze circulus arteriosus cerebri - Willisův okruh) / Test Oficiální novinky, MP3 skladby ke stažení a videoklipy přímo od kapely. reklamní sdělení. Test - Endokrinní soustava.do MÍZNÍ SOUSTAVA Brzlík Brzlík (thymus) se řadí mezi centrální lymfatické orgány. Funkcí brzlíku je produkce lymfocytů. Uložen je v dutině hrudní za hrudní kostí (sternum). Povrch brzlíku je kryt vazivový pouzdrem, které proniká do nitra orgánu a rozděluje jej septy na jednotlivé lalůčky (lobuly). Společně se septy prochází brzlíkem cévy zajišťující jeho krevní zásobení Mízní (lymfatická) soustava: Odvádí z tkání přebytečný tkáňový mok, zplodiny látkové přeměny z tkání, kapičky tuku a sloučeniny, které nemohly projít stěnou krevních vlásečnic, zajišťuje obranu těla proti infekci

Oběhová soustava - test - Materiály pro žáky Z

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new feature MÍZNÍ CÉVY A MÍZA. Mízní soustavu vytvá í soustava cév, které za ínají v tkáních jako tenké vláse nice a spojují. se do v tších cév. Nejv tší cévou je tzv. hrudní mízovod. V mízních cévách koluje kapalina, která se nazývá míza a její složení se liší od krevní plazmy i tká ového moku. MÍZNÍ UZLIN Oběhová soustava je uzavřený okruh, v němž je krev poháněna stahy dutého orgánu (srdce), mízní systém je okruhem otevřeným, který z tkání pasivně odvádí tkáňový mok. Míza, poháněná svalovými pohyby těla, prochází mízními cévami, které ústí do velkých žil v dolní části krku Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí Anotace: Test je určen k ověření znalostí žáků o hormonální soustav Žáci vybírají jednu správnou odpově. ěď. Hormonální soustava 1. Léka řský obor studující žlázy s vnit řní sekrecí se nazývá: a) kardiologie b) endokrinologie c) anatomie d) embryologie 2. Žlázy s vnit řním vym ěšováním nazýváme také

Mízní soustava: Nervová soustava 1: Nervová soustava 2: Nervová soustava 3: Oběhová soustava 1: Oběhová soustava 2: Pohlavní orgány muže: Pohlavní orgány ženy: Smyslová soustava (optické klamy) Tělní tekutiny (test) Biologie-cloveka-telni-tekutiny.ppt: Tkáně (epitely) Tkáně (pojiva) Tkáně (svalová a nervová tkáň. Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 8. ročník ZŠ / Přírodopis / Biologie člověka / Soustavy (opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací, rozmnožovací / Test PŘI-DK 003 Soustava oběhov Preview this quiz on Quizizz. Jak jinak se nazývá mízní soustava? Mízní soustava. DRAFT. 1st - 3rd grade. 0 times. Biology. 0% average accuracy. 27 minutes ago. veronika_liskova_09879. 0. Save. Edit. Edit. Mízní soustava DRAFT. 27 minutes ago. by veronika_liskova_09879. Played 0 times. 0 mízní soustava. STUDY. Flashcards. Learn. Write. Spell. Test. PLAY. Match. Gravity. Created by. juli_pham. Terms in this set (23) Pro co je důležitá mízní soustava? důležitá pro obranyschopnost těla - imunitu. Co doplňuje mízní sustava? doplňuje soustavu krevních cév Mízní soustava; Centrální nervová soustava; Oběhová soustava; Rozmnožovací soustava; Svalová soustava; Trávicí soustava; Vylučovací soustava; Souhrnné testy; Souhrnné testy. Orgánové soustavy. SOUHRNNÝ TEST Souhrnný test obsahuje 20 otázek. Je složen z náhodně generovaných otázek výše uvedených testů. K jeho.

- vyplňte on-line test Cévní a mízní soustava ZDE Pokyny k on-line testu: hodnocení testu - viz moje zpráva z 4.4. v Komens Bakalářů. test je cca na 10 - 15 minut. zadání bude otevřené od pondělí 8 hodin do středy 20 hodin PÁTEK 10.4. Velikonoce ____ Další testy Oběhová soustava 12 biologie Značky prvků 2 12 chemie Slovíčka - oblečen. Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Test - Oběhová soustava. Název souboru: Test_Oběhová soustava.pdf Velikost souboru: [70,5kB] Test - Oběhová soustava - odpovědi. Název souboru: Test_Oběhová soustava_odpovědi.pdf Velikost souboru: [71,0kB] Investice do rozvoje vzdělávání.

Dýchací soustava. Jakou barvu mají zdravé plíce? Jaký má objem průměrný zbytkový vzduch u člověka? Kde se kříží dýchací soustava s trávicí? Které onemocnění plic může být způsobeno vysokou nadmořskou výškou? Největší vitální kapacitu plic mají? Plíce se naplní vzduchem až po narození? Vnitřní. On-line test - Oběhová a mízní soustava. Výklad nového učiva Dýchací soustava Prezentace - části DS a jejichfunkce. Zápis- Dýchací soustava - vytisknout a nalepit do sešitu nebo opsat. DÚ: 1. Přírodovědná křížovka (posunutí termínu odevzdání do 18.3.) - zadáno v týdnu 8.3.-12.3. 2.Nalepit. nebo opsat.

Smyslová soustava. Čich, chuť, hmat, zrak a sluch tvoří základní pětici lidských smyslů. Ústrojí čichové. Čichové ústrojí zaujímá horní část dutiny nosní, kde má sliznice nažloutlou barvu a je méně cévně zásobená v porovnání s ostatními místy dutiny nosní Hlavní body: uložení a syntopie srdce, projekce srdce na hrudní stěnu a poslechová místa chlopní, tepenné, žilní a mízní zásobení, inervace, převodní srdeční soustava Obrázky : příčný řez srdcem s cévním zásobením, schéma cévního zásobení srdce, projekce srdce na hrudní stěnu, poslechová místa chlopn

Výtrusné rostliny test — výtrusné rostliny - test

Dýchací soustava Hormonální soustava Imunita Kosterní soustava (poznávačka) Mízní soustava Nervová soustava 1 Nervová soustava 2 Nervová soustava 3 Oběhová soustava 1 Oběhová soustava 2 Pohlavní orgány muže Pohlavní orgány ženy Smyslová soustava (optické klamy) Tělní tekutiny (test 8. B třída AJ Pondělí - online od 9.35 PS str. 16 cv. 1 - práce s textem Učebnice str. 23 cv. 4 - použití will při momentálním rozhodnutí Středa - online od 9.35 Učebnice str. 23 cv. 5 Procvičování will při momentálním rozhodnutí Pátek - online od 8.30 PS str. 17 cv. 3 a Týden od 12. 4. - 16. 4. - online hodina - čtvrtek - 8:00-8:45. Nemám ještě stále test na trávicí a dýchací soustavu od některých žáků a žákyň. Vše řeknu v hodině. Vylučovací soustava - str. 86-87. Vylučovací soustava - prezentace - zde - zápis je v prezentaci! Video - vylučovací soustava - zde - nic nezapisovat

Dýchací soustava - tes

Stavba těla obratlovců + biologie člověka. Nemoci oběhové soustavy. Oběhová soustava. životní funkce živočichů - tělesná teplota a její regulace, vylučování, osmoregulace. Mechorosty, kapraďorosty. Svalová soustava = pohybová soustava. Kosterní soustava. Životní funkce živočichů - příjem, zpracování a přeměna. Mízní soustava . trubičky odvádí přebytečný tkáňový mok. až 3 l denně mízy. míza = lymfa. bezbarvá tekutina. obsahuje lymfocyty. pohyb mízy zajišťují svaly a dýchání. mízní vlásečnice - slepé výběžky ve všech orgábech. jednovrstevná trubička. mízní cévy - vznikají z vlásečnic. mízní tkáně. 50 Kč - 1.699 Kč. Tato diagnostika je energetická kvantová diagnostika. Jedná se o získání stavu energií z kvantového vědomí (Akáši) a informačního pole na principu automatické kresby (telemetrie). Varianta Diagnostika Basic měří celkem 4 oblasti: 3 typy energetického napojení, 6 vrstev aury, 7 čaker a 12 meridiánů Vypsaná většina otázek i s odpovědmi na 6. závěrečný test v moodl

dva písemné testy, na každý budou vypsány 4 termíny, každý má nárok zúčastnit se třech termínů 1. písemný test - roviny, osy, pohybová soustava 2. písemný test - cytologie, histologie, ostatní soustavy (lze plnit až po splnění testu z pohybové soustavy 5. Oběhová soustava 6. Určování částí srdce . Před samotnými testy se ještě podívejte na několik obrázků (stavba srdce, krevní oběh, stavba žíly a řez vlásečnicí) avideo 1 - činnost srdce video 2 - krevní oběh » Oběhový systém se skládá ze srdce, tepen, vlásečnic a žil. Je to mechanismus pracující jako pumpa, který transportuje krev po celém těle mízní soustava = mízní cévy, mízní uzliny, slezina (opsané poznámky z této hodiny neposíláš - ale v sešitě budou!) h. odina. 1. úkol - opakování . kapitoly. Svalová soustava - v učebně máš na dnešní hodinu zadaný test na svalovou soustavu, vypracuj ho během dnešní hodiny - nebude on-line hodina, pouze v daný čas. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA prezentace a test str 71: mízní soustava; SCHÉMA OBĚHU. KREVNÍ SKUPINY str 68. Click to set custom HTML. boj s infekcí - od 17 minuty. OPĚRNÁ SOUSTAVA: stavba kosti (okostice, hutná, houbovitá, dřeň, chrupavka, růstová chrupavka Téma: mízní soustava; Úkoly: dodělat PS 41 ; Týden 12. - 16. 4. Téma: mízní soustava; Úkoly: Odevzdat práci z online hodiny do zadání! Samostatnou práci tento týden mít nebudete, ale dopište si poznámky a pracovní sešit. Příští hodinu píšeme test!!! - buňka, tkáně, kosterní, svalová a oběhová soustava! Týden 5.

Lymfatická soustava (mízní soustava) - otázka z biologie

Opakování mízní soustavy - PS str. 40 (dokončení cv.12,13,14) a 41. Cvičení skolasnadhledem.cz Příprava na test Oběhová a mízní soustava v příštím týdnu - 15.3. (Po) PP. OPAKOVACÍ TÝDE MíZNí SOUSTAVA mízní uzliny krtní brzlík btiSní mízní uzlina slepé strevo Mízní soustava je tvoiená: ) mízními cévami ) mízními uzlinami c) mandlemi — kröní, nosní ) slezina — nejvëtší mízní orgán docházív ní k odstrañování zanikajících tervených krvinek brzlík - žláza pod hrudní kostí f) slepé stiev Opakovací gramatické testy na prázdniny Výslovnost- Ich-Laut, Ach-Laut Brieffreunde gesucht Partys (online opakování k 12. lekci Prima2) Gemischter Salat Trpný rod celý text. Centrální nervová soustava, hormonální řízení celý text

Mízní soustava. 18. 2. 2012 - Historie: Jako u všech medicínských věcí i zde můžeme začít tím, že je už popsal Hippokrates a Aristoteles. Mízní systém jako celek pak popsal v 17. století Olaf Rudbeck. Možnosti mízní systém vyšetřit a vědecky léčit začínají až ve 20. století Řešení předchozího kvízu a zápisu z mízní soustavy najdete dole v souboru. Zkontrolujte, případně opravte chyby. Tento týden mi nemusíte posílat zápisky a nemusíte vyplňovat cvičný test. Zadání máte v přiloženém souboru. Stále nemám od VŠECH z Vás výpočty z oběhové soustavy mízní soustava . Lymfatická soustava - systém cév, jimiž protéká míza (lymfa), a orgánů spojených s imunitními reakcemi organismu a s tvorbou lymfocytů. Je specifická pro obratlovce, u bezobratlých se nevyskytuje. U kruhoústých a paryb je mízní soustava velmi jednoduchá, u ostatních obratlovců se soustava slepě.

Své znalosti si otestujte v tomto testu: Oběhová soustava 1. Klidně při práci používejte učebnici, kdo si udělal vzorně výpisky do sešitu, najde odpovědi tam :-) Testy budou uzavřeny 29. 3. v 17 hodin, tak pozor ať nepropásnete termín :-) 2) V učebnici přečtěte kapitolu o oběhové soustavě na str. 68 - 70 -Mízní soustava. Stavba. Princip fungování. Mikrocirkulace a výměna látek mezi krevním řečištěm a tkáněmi organismu, tvorba mízy. Transport mízy. -Vylučovací systém. Stavba. Anatomie ledvin, renální cirkulace, inervace ledvin 48. Mízní soustava - 27. 3. 2019. míza (lymfa) - nažloutlá kapalina podobná krevní plazmě. mízní vlásečnice - slepě mezi tkáňovými buňkami - stěny propustné pro všechny látky. mízní cévy - tenké trubičky, odvádějí přebytečný tkáňový mo •Mízní soustava. Stavba. Princip fungování. Mikrocirkulace a výměna látek mezi krevním řečištěm a tkáněmi organismu, tvorba mízy. Transport mízy. •Vylučovací systém. Stavba. Anatomie ledvin, renální cirkulace, inervace ledvin Soustava mízního oběhu •čistička odpadních látek těla •Úkolem je filtrace, detoxikace a tvorba protilátek •Mízní soustavou protéká míza (lymfa) •V těle dospělého člověka je odhadem 5-6 l lymfy

Hormony - procvičování - Materiály pro žáky Z

MÍZNÍ ( LYMFATICKÁ ) SOUSTAVA - Základní shrnutí - YouTub

interaktivní cvičení - kvízy, křížovky, ano—ne testy, doplňovačky, přiřazování, třídění souhrnný test ke každému většímu logickému celku učiva videa, např. chování savců v jejich přirozeném prostředí, znaková ře Funkce mizní soustavy 1. sbírá mízu: - tvořící se ve tkáních a odvádí ji do krve - (24 hod - 2, 5 - 3 l mízy) zpět do krve - za 1 den? - porucha vede k otokům tkání - edémy 2. mízní soustava odvádí tuky z trávící soustavy do HDŽ 3. má důležitou funkci v obraných mechanismech člověka - lymfatické uzliny - nahromaděné lymfocyty + fagocytující.

PŘÍRODOPIS - souhrnné pokyny pro samostudium Základní

Dýchací soustava Biologie dítěte Základní pojmy: Respirace = dýchání Expirace - výdech, pasivní fáze dýchacího cyklu Inspirace - vdech, aktivní fáze dýchacího cyklu vyvolaná smršťováním dýchacích svalů Ventilace - výměna vzduchu v dýchacích cestách a v plicích Zevní dýchání -výměna plynůmezi atmosférou a krví (plíce 4) Mízní soustava. Stavba. Princip fungování. Mikrocirkulace a výměna látek mezi krevním řečištěm a tkáněmi organismu, tvorba mízy. Transport mízy. 5-6) Vylučovací systém. Stavba. Anatomie ledvin, renální cirkulace, inervace ledvin děkuji vám za preznetace odevzdané v termínu, ale stále ještě některé nemám. Chybí mi od 8.C - oběhová soustava, Jan Jánský - krev, srdce. Děkuji již za mízní soustavu. Váš nový úkol - jako opakování svalové soustavy zhledněte film Byl jednou jeden život - valy a tuky a odpovězte mi na otázky do 22.3

This online quiz is called Mízní soustava-text. This game is part of a tournament. You need to be a group member to play the tournamen Preview this quiz on Quizizz. QUIZ NEW SUPER DRAFT. Oběhová + mízní soustava. 0% average accuracy. 0 plays. 8th grade . Biology. lukas_hruby_55464. 31 minutes ago. 0. Save. Share. Edit. Copy and Edit. QUIZ NEW SUPER DRAFT. Oběhová + mízní soustava. lukas_hruby_55464. 31 minutes ago. 0% average accuracy About this Worksheet. This is a free printable worksheet in PDF format and holds a printable version of the quiz Mízní soustava .By printing out this quiz and taking it with pen and paper creates for a good variation to only playing it online Přírodopis - kvíz - mízní soustava. Komentáře. Přidat komentář Jméno: Nadpis: Text: Přehled komentářů . Zatím nebyl vložen žádný komentář.

Biologie člověka - Soustavy člověka - Mízní (lymfatická

Pohybová soustava (pdf) - stavba a funkce svalu, anatomie, poruchy Oběhová soustava 1 - krev (pdf) - složení a funkce krve, imunita, krevní skupiny Oběhová soustava 2 - krevní oběh (pdf) - srdce, cévy, lymfatická soustava a poruchy Dýchací soustava (pdf) - dýchací cesty, plíce, dýchací pohyby a jejich řízení, poruch 1. Test: 1) Tělní dutina ploštěnců se nazývá: 2) Trávicí soustava ploštěnců: a) pseudocoel a) je trubicovitá b) coelom b) je tvořena ústním otvorem, hltanem a c) schizocoel různě větveným slepě končícím střevem d) parenchym c) může i chybě Nemoci opěrné soustavy; Kostra člověka; Úrazy opěrné soustavy; Svalová soustava opakování; Unavitelnost svalů; Výstupový test; Krevní skupiny; Krevní skupiny opakování; Nemoci krve; Projevy srdeční činnosti; Oběhová soustava opakování; Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tepovou frekvenci; Nemoci dýchací soustavy. 1. ochranný kryt těla. 2. ochrana před infekcí. 3. sídlo kožních čidel. 4. odstraňování exkretů - pocením. 5. rezervoár krve. 6. regulace tělesné teploty; varovné signály přehřátí. 7. vstřebávací schopnost. 8. tvorba vitamínu D vlivem UV paprsků. 9. zásoby tuku (otylost u mužů - typ jablko, u žen - typ hruška

4. zadání Mízní soustava, do 29. 3. 2020. Dobrý den milí žáci, téma pro dnešní den je Mízní soustava, boj s vetřelci v těle. 1. Nejdříve si přečtěte str. 69 - 71 (8.A) a str. 71 - 73 (8.B) 2 MÍZNÍ SOUSTAVA - uč.str. 71 - 73 - prostudovat + prezentace na Teams - výukové materiály - MÍZNÍ SOUSTAVA _prezentace, rovněž prostudovat. Dějepis Vypracujte pracovní list na téma Napoleon a odevzdejte v termínu v zadání v Teams. Mějte, prosím, úkol připravený na online hodinu, kterou povede pan učitel na praxi Mízní uzliny souvisí : A) se zánikem červených krvinek. B) s obranyschopností těla. C) s transportem živin. Bodové hodnocení: A. B. C. 1. 1b 0b 0b 2. 0b 0b 1b 3. 1b 0b 0b 4. 0b 0b 1b 5. 1b 0b 0b 6. 0b 0b 1b 7. 1b 0b 0b 8. 0b 1b 0b 9. 0b 0b 1b 10. 0b 1b 0 Krevní obh. Mízní soustava. Dýchací systém. Zevní a vnitřní dýchání. Nosohltan a hltan. Horní a dolní dýchací cesty. Stavba a funkce plic. Hodnocení funkce plic, dýchací centrum, dýchací svaly. Astma. Trávící syst Testy obecných studijních předpokladů a základy logiky 1. a 2. díl 13. Mízní soustava a imunita Mízní (lymfatická) soustava i. Funkce: rozvádí bílé krvinky a zajišťuje obranyschopnost těla ii. Míza (lymfa): 1. vzniká z tkáňového moku ~viz. dříve iii. Stavba mízní soustavy 1. mízní cévy - nasávají a vedou mízu 2. mízní uzliny - nalézají se v oblasti krku, podpaží a v.

Téma: Cévní soustava - stavba a činnost srdce - učebnice str. 28 - 29 Online hodina: Mízní soustava - opakování a procvičování znalostí Cévní soustava - stavba a činnost srdce - výklad Úkol: Mízní soustava - online přiřazování pojmů k odpovídajícím charakteristiká 2010/2011 Mízní soustava - test (vagnerova 16.02 Písemná práce Třída: 9.r.) V pondělí 21.2. 9.A a v úterý 22.2. 9.B - testík na mízní soustavu - její funkce, orgány mízní soustavy, očkování, imunita, virová a bakteriální onemocnění. 2010/2011 Písemný test 8. roční 1. Soustava oběhová 2. Soustava dýchací 3 Téma: Cévní soustava - cévy - učebnice str. 29-30 Online hodina: Tělní tekutiny , mízní soustava - písemná práce Měření tepu v klidu a po zátěži Cévní soustava - výklad - výklad Úkol: Tělní tekutiny, mízní soustava - opakování a procvičování znalostí před písemnou prací (sešit OBĚHOVÁ SOUSTAVA. Testové otázky - OBĚHOVÁ SOUSTAVA. 1. Mezi funkce oběhové soustavy patří: a) rozvádění živin a plynů a ochrana proti chorobám b) rozmnožování c) růst organismu d) kostnatění. 2. Množství krve dospělého člověka je: a) 10 litrů b) přes 5 litrů c) 3 litry d) 2,5 litru. 3

na soustavy Roviny a směry lidského těla Spojení kost dle jednotlivých skupin svalových Slovník pojmů latinsko-český Použitá literatura Příklady zkušebního testu. Další díly Základy anatomie I - zobrazeno Základy anatomie II Základy anatomie III 4. mízní soustava • Žilní soustava a její vývoj • Mízní soustava I • Mízní soustava II . Funkce • Srdeční revoluce. Srdeční akční potenciál. Elektrická aktivita srdce. EKG • Metabolizmus myokardu. Arteriální a venózní hemodynamika. TK • Mikrocirkulace. Mízní soustava. Speciální krevní oběhy • Fetální oběh Osmisměrka slouží k zopakování pojmů. Žáci doplňují do textu chybějící slova, která poté vyhledávají v osmisměrce a ze zbylých písmen sestaví tajenku