Home

Smrt a reinkarnace

Reinkarnace, karma a smrt napříč náboženstvím. Reinkarnace neboli znovuzrození a převtělení je v dnešní době poměrně známý pojem. Víte však, co se za reinkarnací všechno schovává a odkud se tento filozofický koncept vzal? Co se stane, když zemřeme? Co je po smrti? Tyto otázky si kladli lidé po celá století Co je to reinkarnace? Slovo reinkarnace je označení pro stav, kdy se při umírání přetváří (stěhuje) duše do jiného těla. Tato schopnost převtělovat se existuje v různých náboženstvích nejméně 3000 let. O samotné reinkernaci jsou z náboženského hlediska nejčastěji přesvědčeni obyvatelé východních kultur Reinkarnace znamená, že se naše duše po smrti vtěluje zpět do těla - pokaždé do jiného - ale duše (případně duch) samotná si zachová svou identitu. Reinkarnace tedy učí, že když člověk zemře, jeho duše unikne z těla a pokračuje v existenci v nějaké formě života - a to buď opět v lidské nebo v nižší či vyšší, než lidské SMRT . Neexistuje žádný určitý bod smrti. Smrt je součást života. Žijeme mezi malými okamžiky smrti. Neumíráme ani ve smrti. Naše vědomí se třepotá jako světluška - kolísá v neustále se měnících tělesných podobách. To si ale neuvědomujeme. V kosmickém metabolismu je fyzická smrt pouze změnou rytmu Věřím v nesmrtelnost duše, věřím v reinkarnaci, věřím v to, že duše si předem zvolí, kdy umře, má volbu jak umře a tuto volbu stvrzuje svým kvalitním či méně kvalitním životem. Takže vím, že se to mělo stát, vím, že jsme na tom byli společně domluveni, ale přesto mě to zasáhlo a zasahuje po celých 11 let života po té

Věda o duši a důkazy reinkarnace. Tento fenomén duše vysvětluje klinickou smrt, reinkarnaci, astrální projekce a mimotělní zkušenosti (více ZDE). Bez duchovního odpoutání se od našich tělesných bytostí by tyto události nemohly existovat! Důkaz reinkarnace je proto potvrzením duše Reinkarnace je filosofický a náboženský koncept, který označuje znovuzrození vědomí či mysl člověka po fyzické smrti v novém těle. Reinkarnace je spjata se zákonem karmy, zákonem příčiny a následku. V náboženských tradicích je popisována možnost reinkarnace lidské duše do zvířat, nebo naopak, duší zvířecích do lidských těl, případně lidských duší do různých mytologických nadpozemských či pekelných sfér, opět podle zásluh či hříchů. Reinkarnace, nebo také převtělování, představuje filozofický a náboženský koncept, který je zastáncem teze, že duše člověka po jeho fyzické smrti prožije znovuzrození v jiném těle. Všichni víme, že existují pouze dvě stoprocentní pravdy: Narodíme se - a také zemřeme! Bojíte se smrti? Přemýšlíte někdy, co bude pak

Reinkarnace, karma a smrt napříč náboženstvím - SHANT

  1. Byla jsem vychována v čistě ateistické rodině. Žádná víra a pro mě žádná naděje na posmrtný život. Smrt mi byla vyložena tak, že konec a hotovo. To ve mně už v dětství vyvolávalo hrůzu, která se léty vypracovala v hlubokou depresi. Paradoxně mě tento strach ze smrti přivedl až k myšlenkám na sebevraždu
  2. Existuje život po smrti? Kvantová fyzika tvrdí, že ano. Může vědomí existovat nezávisle na hmotě? Pro mnohé je reinkarnace pouhou kapitolou spekulativní parapsychologie. Čas od času se ale objeví renomovaní vědci, kteří se tímto pojmem vážně zabývají. Právě na jejich poznatky, názory a teorie se v článku zaměříme
  3. Smrt je jako probudit se ze snu. Vy také můžete mít v noci sen a může se vám dát velmi reálný, ale ráno se probudíte ze snu a uvědomíte si, že je to jen sen. Take přechod do duchovního světa je jako probuzení ze snu

Umírání a smrt - Reinkarnace - Blog iDNES

Reinkarnace Karma a minulé životy Inkarnac

Promluvy Setha 10 a 11 (Reinkarnace, Smrt) :: Rahunt

Klasická medicína rozeznává pouze jeden Život v jeho dvou fázích, kterými jsou život a smrt, a proto tvoří reinkarnace základní prvek její koncepce. Její symboly, jako je např. had, představují ideu kontinuity života přes jeho různá období. Reinkarnace je jedním z důsledků nashromážděné karmy a právě zákon akce. Smrt a reinkarnace. Jak se můžeme připravit na smrt? Je umírání jiné pro ty, kteří jdou po duchovní cestě? Nelpěte na smrti. Nemůžete se na ni skutečně připravit. Dokud žijeme, měli bychom co nejvíce provádět džapu a pamatovat na Boha. Pomůže nám to k tomu, aby smrt proběhla hladce. Po smrti bude božská harmonie trvat Zajímavý dokument o reinkarnaci ve kterém má své místo i známý Dr. Raymond Moody, který fenomén reinkarnace zkoumá celý svůj život. Vice o reinkarnaci a r.. Reinkarnace byla známa Egypťanům.Blízká byla i Keltům. Ve starověkém Řecku věřily v metempsychózu velké osobnosti filosofie-Pythagoras, Platón a Empedoklés.Na ně pak navázali novopythagorejci a novoplatonici. Ani islámu není převtělování úplně cizí, jak by se mohlo na první pohled zdát Kniha: Existuje reinkarnace? smrt nový začátekAutor: Ian Stevenson. (studijní materiál) 108 Kč. Kniha teď bohužel není dostupná. »hlídat dostupnost. 0 hodnocení. 0 recenzí. počet hodnocení

Nesmrtelnost duše, reinkarnace a smrt blízké osoby

V nabídce antikvariátu AnchorShop.eu se nachází ke koupi tento titul s názvem Mezi životem a smrtí - tajemství teinkarnace a Cesta k dokonalosti (Šrí Šrímad Ahoj všichni, jsou tu další konspirační teorie! Dneska se podíváme na téma, o které jste si dost psali - co se s námi stane, když opustíme naše tělo. Prober.. Znovuzrození (reinkarnace) Autor: Thorwald Dethlefsen Setkání s lidmi, kteří vyprávějí o svých minulých životech. Pův. brož, 15 x 21 cm, 174 str. Vydá Reinkarnace a potulující se duše. 21.09.2015 12:05. Každá duše okusí smrti; a teprve v den zmrtvýchvstání obdržíte plně své odměny.. Korán, 3:185. S mrt je nevyhnutelná. I přesto, že se lidé snaží předstírat, že neexistuje a jim se vyhne, každý máme setkání s anděly smrti již předem ustanoveno. Naše tělo.

Vědecký důkaz reinkarnace: Ano, duše opravdu existuje

Koncept karmy a reinkarnace je základním kamenem Hinduismu, Buddhismu, Jainismu, Shikismu, Zoroastrismu a Taoismu. Vyskytuje se u různých skupin lidí, jako přírodních národů Ameriky, Galů, phytagorejců, orfiků, druidů a dalších. Až do období sv. Jeronýma (340-420 po Kr.) byla navíc reinkarnace součástí křesťanství Reinkarnace odporuje biblickému vzkříšení. Biblické vzkříšení a hinduistické převtělování se vzájemně vylučují. Jsou neslučitelné a úplně protikladné ve všech bodech: Převtělení je panteistické, to znamená, že všechno je bůh a celé stvoření je projev boha, jako by obraz byl i svým malířem

Reinkarnace: 10 pozoruhodných minulých životů . Jsou věci mezi nebem a zemí. A reinkarnace je jednou z nich... Reinkarnace (znovuvtělování, převtělování) je označení filosofického nebo náboženského přesvědčení, že se duše nebo mysl člověka po smrti znovuzrodí v novém fyzickém těle.... Nad některými doloženými příběhy zůstává rozum stát Na Západě ožila myšlenka reinkarnace v novověku. Jejími zastánci a sympatizanty byli mj. Lessing, Kant, Goethe a již zmíněný Schopenhauer. Pro Lessinga je reinkarnace pozitivní myšlenka, která se pojí s myšlenkou výchovy a lidského zdokonalování.8 Cílem je dokonalé nazírání a nejvyšší rozvinutí osobnosti V této části vývoje duše jde o hledání rovnováhy a dovršení, a nutkání takříkajíc předat před koncem reinkarnace žezlo. Na konci cesty. Po dokončení čtvrté fáze reinkarnace již duše ušla notný kus cesty. V první fázi se právě zrozená duše dozvídá o své fyzické existenci, životě a smrti, a potřebě péče Po dokončení čtvrté fáze reinkarnace již duše ušla notný kus cesty. V první fázi se právě zrozená duše dozvídá o své fyzické existenci, životě a smrti, a potřebě péče. V druhé fázi se duše jako dítě učí o společnosti, kultuře a společenství a o potřebě struktury, pocitu náležitosti a hraní určité role Zrození a smrt éterického těla Hned na počátku této kapitoly opětně zdůrazňuji, že znovuzrození neboli reinkarnace je pevnou a nedílnou součástí systému, který se zde pokouším odhalit

Reinkarnace - Wikipedi

To může jednoduše znamenat, že duše získala novou tělesnou nádobu poté, co odešla ze své staré skořápky. Samotný tento citát nám však říká jen málo o tom, čemu Keltové skutečně věřili ohledně smrti a reinkarnace. Jiní klasičtí autoři poznamenali, že druidové věřili v myšlenku transmigrace duše Přežít svoji smrt. Reinkarnace (E06) (epizoda) Reincarnation 84% Hodnocení a fanklub Dokumentární . USA, 2021, 52 min.

Jednoduchost a bezprostřednost odpovědí Sri Chinmoye rozptyluje naše pochybnosti a zmírňuje naše obavy ze smrti. Se stejným mistrovstvím popisuje pochod pokroku reinkarnace a jedinečnou příležitost lidského zrození na této nejvybranější planetě. Nic není ztraceno, sama smrt se klaní nezdolné duši Smrt je veliká záhada lidského života a všichni se k ní bez výjimky přibližujeme. Vlastně je to právě smrt, která nás staví s ostatními lidmi do rovné pozice. Je to naše jediná jistota. Co se ale stane v okamžiku naší smrti a je to úplný konec, nebo nás čeká reinkarnace či posmrtný život

Záhady a tajemno: Věříte na možnost reinkarnace? Tohle vás

Reinkarnace zvířat, reinkarnace (doslovný překlad

Doktrína karmy a reinkarnace je spojena s jednou ze základních myšlenek víry hinduistů. Cílem každého lidského života je zajistit dobrou reinkarnaci díky dobrým skutkům páchaným během života. Různé školy hinduismu mají na hinduismus různé názory, což představuje také různé druhy vykoupení Kam odchází naše duše. Co se děje s duší po smrti? Co se děje po smrti fyzického těla? Převtělí se po smrti duše člověka do jiného těla? Člověk (věřící i nevěřící) je jedinečnou bytostí ducha, duše a těla: Sám Bůh pokoje kéž vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony Číst dál Co se děje s duší po smrti

Reinkarnace, karma a smrt napříč náboženstvím - SHANTI

Neboť smrt čeká každého, kdo se narodí a narození každého, kdo zemřel. Jestliže jsme však již kdysi na zemi žili, proč si to nepamatujeme? Zdá se, že řada z nás si na své předchozí životy matně vzpomíná. Kdo po spatření neznámého města nezažil pocit, že zde již kdysi byl? Nebo po setkání s neznámým. Každý, kdo projde třetím zasvěcením ohně musí prožít drama Krista v astrálním světě: jeho život, umučení, smrt a vzkříšení. Reinkarnace a osobnost. Osobnost je čas. Osobnost žije ve svém vlastním čase a nereinkarnuje se. Po smrti, osobnost jde také do hrobu. Pro osobnost neexistuje žádné zítra REINKARNACE TAJEMSTVÍ SMRTI. 03.06.2015. 256. Každý z nás má právo udělat si názor na cokoli - svůj vlastní názor bez ohledu na to, že nám v určitém momentě připadá třeba i šílený. A zrovna tak si můžešme názor na základě určitých životních zkušeností ZMĚNIT. Nemusíme zkostnatěle trvat na tom samém. Smrt+Nesmrtelná duše. Čistá a věčná je naše duše. Smrt - patří k životu, a přece se právě s ní mnoho z nás nedokáže smířit. Co se děje po tom, co nastane smrt? Všechno je energie, tak že, kde se poděje ta, co dřímá v každém z nás? Kam odchází naše duše ? To je mnoho dotazů, které si většina z nás klade.

Podle zákona karmy jsme zodpovědni za své jednání a smrt je rozhodujícím okamžikem, ve kterém vyšší síly neviditelně naplní to, co je nám souzeno za Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies Co to je reinkarnace? 1. Vymezení základních pojmů Pro většinu lidí znamená reinkarnace převtělování, stálé rození a umírání, prostě člověk zemře a jeho duše se po určité době vtělí do další bytosti. Je to pohled sice v podstatě správný, ale naprosto neúplný PORTÁL: Reinkarnace je proces, při kterém se během umírání z neuronů člověka uvolňují vzpomínky toho, co zažil. Jde o to, aby člověk po smrti své vzpomínky nechal vcelku a převedl je do světa mrtvých vzpomínek. Stejně do nich vložil určité programy o dalším fungování těchto vzpomínek a mohl pokračovat v.

Reinkarnace je filozofický nebo náboženský koncept, jenž říká, že po biologické smrti začíná nefyzická esence živé bytosti nový život v jiné formě nebo v jiném těle. V jiných světových kulturách se tomuto fenoménu říká tak Život po smrti. Vytvořil v Reinkarnace · 14/1/2017 20:34:00. Dokumentární film rozebírající život po smrti z několika úhlů a více dopodrobna. Uslyšíte výpovědi lidí, kteří prožili klinickou smrt, a nemalá část je zde věnována i rozhovoru s Raymondem Moodym. Jistě zajímavý dokument přibližující více toto téma Je dost těžké popsat čí ríct co je to reinkarnace protožě každý člověk si to vykládá jiinak. Klasické pojetí reinkarnace je, že po smrti člověka (žvířete nebo dalších bytostí) duch dané osoby po smrti jeho fyzického těla se převtělí do nové schránky ve které bude přebývat v novém životě

Reinkarnace - Diskuze - eMimino

Seznam všech filmů, ve kterých se vyskytuje Reinkarnace, Smrt v rodině, Žehlička. Články Databáze Fotky Video. Filmové novinky Vyhledáva č Právě v kinech Filmové festivaly . Hledání podle názvu. Smrt, mezistav a znovuzrození v tibetském buddhismu Brno, Barrister a Principal 2006 Text vysvětluje systém tibetského buddhismu a podává důkladný výklad kanálků, kapek a větrů, jež jsou základem vědomí. Hesla: Smrt,Život po životě, Reinkarnace,Vědom Reinkarnace, neboli znovuzrození našeho ducha do nové fyzické podoby má velmi hluboké historické, a hlavně spirituální kořeny. Svůj základ má idea reinkarnace zejména ve Východních, a konkrétně téměř všech Indických náboženstvích. Její zmínky tak najdeme jak v Buddhismu, tak Hinduismu a mnoha dalších náboženstvích

Reinkarnace (doslovný překlad znovuvtělování, převtělování) je filosofický a náboženský koncept, který označuje znovuzrození vědomí či mysl člověka po fyzické smrti v novém těle. Reinkarnace je spjata se zákonem karmy, zákonem příčiny a následku.. V náboženských tradicích je popisována možnost reinkarnace. Téme smrť a umieranie sa v západnom svete často vyhýbame alebo ju potláčame. astrologie karma a transformace astrologie karma a transform karma a reinkarnace karma a osud numerologie a karma karma aljoscha long alexander svijas karma numerologie a karma hoefler angelika nejlevnejsi astrologie karma a transform. Současné duchovní kultury v tomto díle reprezentuje hinduismus a buddhismus. S konceptem karmy a reinkarnace, smrti a života nás seznámí duchovní osobnosti Indie (včetně nevýznamnějšího představitele hinduismu), Tibetu (dalajlama) i Japonska Štěstíčko je největší specializované knihkupectví a obchod pro Plzeň a zpč. kraj, kde můžete koupit knihy a další pro rozvoj osobnosti, duchovní a eso..

Video: Dotyk - Existuje život po smrti? Kvantová fyzika tvrdí, že an

Druhý díl knihy Karma a reinkarnace přináší další poznatky Rudolfa Steinera o karmických zákonitostech. Čtenář se dozví, jak rozlišovat pravé a nepravé imprese z minulých životů a jaký je smysl smrti těch, kdo ve válce umírají mladí, i smysl obětní smrti jako takové Výsledky 1 - 5 z 5 pro vyhledávání '(reinkarnace OR inkarnace)', doba hledání: 0,05 s. Upřesnit hledání Seřadit podle Relevance Podle data sestupně Podle data vzestupně Autor Náze

Inkarnace, reinkarnac

co vlastne je pravda, jestli reinkarnace, nebo Alah nebo co...skratka kdybych vedel ze kdy zemru asi bych byl klidnejsi...jenomze ja chci smrt pri ktere budu vedet ze jdu zemrit, pri ktere si to uvedomim a jeste jednou si svuj zivot promitnu v hlave, jestli vubec stal za to.. Co kdyby jste umreli, jak byste to vnimali? Resp. vnimate jeste predtim nez se tak stane. Muj pohled je asi takovy, ze kdybych umrel ani by mi to moc nevadil, protoze bych se konecne vratil zpet tam kam patrim, nahoru mezi bohy Od té doby, kdy byl v Konstantinopoli vydán dekret o vyloučení reinkarnace z náboženské výuky (a pochopitelně odstranění i z Bible - 553 n. l.), dolehl na lidstvo strach ze smrti. Přesvědčení, že máme jen jediný život a za ním není nic, mělo a dosud má silný vliv na životy lidí, na jejich chování, snažení

Po smrti skutečné . Těsně před smrtí většinou dochází k již zmíněné revizi uplynulého života, který proběhne jako zrychlený film před vnitřním zrakem umírajícího. Smrt nastane v tom okamžiku, kdy se přeruší ona stříbrná šňůra, kterou mnozí popsali a o níž s Přesídlení duše po smrti. Začněte hledat odpověď na otázku, zda po smrti dochází k přemístění duší, zjistíte, že vědci označují 3 druhy vzpomínek z předchozích životů: již vu je psychický jev, ve kterém člověk přichází k myšlence, že v tomto okamžiku už žil

Reinkarnace je pojem vycházející z indického učení a filozofie a je spojen s minulými životy a karmou. Reinkarnace doslova znamená převtělení se. Přechod z jednoho života do druhého. Duše člověka není svou existencí vázána na fyzickou schránku. Když tedy tělo umře duše přetrvává a znovu se vtělí do nové fyzické. Doktrína karmy a reinkarnace je spojena s jednou ze základních myšlenek víry hinduistů. Cílem každého lidského života je zajistit dobrou reinkarnaci díky dobrým skutkům páchaným během života. Různé školy hinduismu mají na hinduismus různé názory, což představuje také různé druhy vykoupení Přirovnáme-li to ke konceptu reinkarnace duše, tak se v podstatě jedná o smrt a znovuzrození společnosti, i když je nutno to chápat jako určité podobenství a ne doslova jako fyzickou smrt a fyzické zrození. Snad by se to dalo nepřesně pojmenovat jako reinkarnace kolektivního vědomí

Reinkarnace a vzkříšení - je v tom rozdíl? - Víra

11. Smrt v Londýně 12. TS po smrti HPB: 1 3. Úvod k theosofii 14. Theosofická pečeť 15. Lidská těla - principy 16. Éterické tčlo 17. Astrální tělo 18. Život po smrti: 19. Mentální tělo 20. Kauzální tělo 21. Skupinové duše 22. Funkce kauzálního těla 23. Planetární řetezce 24. Citáty z Blavatsk Co se stane s naší duší po smrti? Na tuto otázku ještě lidstvo nemá spolehlivou odpověď, což dává prostor ke vzniku teorií. Přinášíme vám tři z nich, které jsou velmi zajímavé. V co věřili Aztékové, jak smrt vnímají buddhisté a co se stane podle zastánců teorie paralelních vesmírů Reinkarnace. - z latinského re - znovu + incarnatio - vtělení. - návrat ducha do života v hmotném těle, vytvořeném speciálně za tímto účelem a nemajícím nic společného s tělem z předchozího života. - proces je podmíněn faktory morální povahy a představuje jeden z článků v evoluci ducha

Kniha: Osudy duší Smrt a zrození – Michael Newton | Knihy

Vědecký výzkum o reinkarnaci Doktorka

V dnešní době, kdy mnoho lidí vypovídá o svých mimotělních zážitcích v blízkosti smrti a reinkarnace se stává běžně užívaným slovem, nám kniha Mezi životem a smrtí může pomoci logicky vysvětlit tyto jevy, ke kterým dochází v kritických okamžicích života The HTML5 Herald. Tyto stránky jsou o reinkarnaci, znovuzrození, což je koncept vlastní nejen vyznavačům buddhismu a hinduismu, jak by se mnozí snad domnívali, ale například také kmenům v Asii, západní Africe, severní Americe, či Austrálii

věřte že to na co nejsou důkazy neexistuje nebo že může být na těch věcech něco pravdivého?to co se dřív pokládalo za nesmysl se během času ukázalo jako pravda.myslíte že dnešní pravdy jako třeba že život po smrti není možný přetrvávají navěky?věda je jako náboženství-ten kdo tvrdí něco jiného než co je vědecky prokazatelné je považován za lháře. Články, Reinkarnace. Podle dvou předních vědců je lidský mozek jakýmsi biologickým počítačem a vědomí je pouze programem, který spouští kvantový procesor umístěný v srdci. Toto vědomí dokonce pokračuje v existenci i po naší smrti. Jak to vysvětlují experti: Když lidé zemřou, jejich vědomí (duše) se vrací. Co se děje s duší po smrti. Z biologického hlediska představuje smrt ztrátu vědomí a zastavení životních funkcí a postupný rozklad fyzické schránky. Na tom se všichni shodnou, ale osud duše vnímá každá kultura jinak. Náboženské systémy mají propracované teorie o tom, co se děje s duší po smrti. Absolutní kone Jinak smrt neexistuje, existuje jen odložení těla (tzn. fyzický tělo přestane fungovat, to ale nemá vliv na nefyzický části člověka). Řikají tomu reinkarnace. Po smrti se na nějakou dobu člověk přesune do nefyzických světů (je to dost individuální, každej jde trochu jinam), kde je hodně věcí podobných a hodně věcí.

Kytice podle Petra ZuskyReinkarnace: Cameron Macaulay - Žena

Reinkarnace a sub - osobnosti. 05.03.2016 21:51. Po smrti těla Osobnost, která se stala sub-osobností, dostává svoje zkušenosti a pochopení toho, co je ve skutečnosti materiální svět, co je to Duše a jaký je její význam pro lidskou bytost. Ale v konstrukci nového těla se sub-osobnost již nachází v zoufalém stavu. Reinkarnace; Smrt. Existuje život po smrti? Mysl žije i po smrti; Stádia smrti; Průběh smrti; Ve stručnosti. Rozloučení s léčitelem Petrem Davídkem. Z celého srdce DĚKUJI všem za projevení upřímné soustrasti. Přestože právě teď prožívám jedno z nejtěžších období života a tím je náhlý a nečekaný odchod.

Smrt :: Michael Jackson CZduše – eXtraEnergetická spirála – ochranný symbol – Psychologie chaosu

Reinkarnace znamená souvislé putování spirituální duše společně se svým jemnohmotným tělem od jednoho hrubohmotného těla k dalšímu, a sice podle své vlastní individuální karmy. Vše, co nás v životě náhodou potká, ať už radost nebo utrpení, není nic jiného než reakce na naše vlastní přání, rozhodnutí a. Posmrtný život a vše okolo smrti. Něco po smrti musí být a ten kdo tvrdí, že nic není, kromě pusté tmy a naprosté prázdnoty, o smrti zkrátka nic neví. Zde se dočtete o všem, co se smrti týká. Budeme se zabývat klinickou smrtí, ale i posmrtným životem a zkrátka vším, co je před smrtí a co následuje po ní Smrt považuji jen za jinou formu života. Za jeho přirozenou a nedělitelnou součást; vždyť je podmínkou jeho pokračování v jiných kulisách. Přirozeně jinak na ni nahlíží ten, kdo se dosud neztotožnil s jeho inkarnační podstatou Reinkarnace Člověk v proměnách smrti a znovuzrození, 20 vědecky prozkoumaných případů Smrt - nový začátek Vize a zkušenosti na prahu bytí (Založil/a: upax) (více) Štítky #. Reinkarnace v buddhismu. Jazyk; Podle vadžrajánových škol nauky bardo o smrti a znovuzrození, která jsou popsána v Tibetské knize mrtvých pocházejí od samotného Gautama Buddhy. Hnací silou znovuzrození jsou podle buddhistického pojetí v okamžiku smrti jedince nevyhaslé mentální síly, jejichž příčinou je. 1. Co je reinkarnace? Slovo reinkarnace je latinského původu a znamená opětovné vtělení. Reinkarnace znamená, že duše se po smrti vtěluje zpět do těla - pokaždé do jiného - ale duše.