Home

Územní PLÁN VACOV

ÚZEMNÍ PLÁN VACOV: Vimper

 1. ÚZEMNÍ PLÁN VACOV. Územní plán Vacov je účinný od 09.11.2013. Následně byly pořízeny změny č. 1, 2, 3 a 4. Úplné znění ÚP Vacov po změně č. 4 (účinnost od 24.09.2020) Text [PDF, 1,32MB] 1A Výkres základního členěn.
 2. - areál pekárny Vacov Územní plán využívá a dále rozvíjí stávající kapacitní technickou vybavenost - zásobování vodou (dopln ění vodovodních řad ů v rozvojových lokalitách) - zvyšování kapacit a zlepšení technologie ČOV (rozší ření a rekonstrukce ČOV v Rohanov ě včetn ě p řipojení Benešovy Hory a.
 3. ASKA architektonické studio, Stach Jan, Ing. arch. Stach Jan, Ing. arch. autorizovaný architekt číslo autorizace: 00259. Jiřinec Bohuslav
 4. zadání změny č. 2 územního plánu Vacov 7. DUBNA 2015 - NÁVRH zpracoval: Obecní úřad Vacov, Ing. arch. Radek Boček, oprávněná úřední osoba pořizovatele, osoba splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona za pořizovatele, Obecní úřad Vacov 1
 5. VV - OOP č.1/2018 - Změna č. 3 územního plánu Vacov, Obec Vacov
 6. Projekt řeší aktualizaci územního plánu existujícího pro malou část správního obvodu obce Vacov a především nové zpracování územního plánu obce Vacov pro části, kde dosud ÚP nebyl pořízen. V rámci zhotovení díla dojde k doplnění průzkumů a rozborů, zpracování návrhu a konečné verze územního plánu

Územní Plán Vacov Vacov a Okol

1 OPATĚNÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2014 ÚZEMNÍ PLÁN VRBICE Správní orgán Obec Vrbice Vacov o vyd&aac.. Prodej louky 3340 m² Vacov. Vacov. Nabízíme k prodeji pozemek v katastrálním území Nespice - Vacov, zatím vedený na katastru jako trvalý travní porost. Vhodný jako investice z důvodu budoucí změny územního plánu. Více informací v RK Územní plán obce Vacov Integrovaný operační program (ERDF) Datum alokace: 4.4.2011 - Projekt dokončen. Obnova infrastruktury zdravotnické péče v regionu Vacov ROP NUTS II Jihozápad (ERDF) Datum alokace: 2.2.2011 - Projekt dokončen. Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní míst Ústředna: 376 599 281: Starosta: Ing. Václav Veselý: Místostarosta: Roman Hynek: Administrativa: Dana Heřmanová: Mobil mimo úřední hodiny: 721 747 63

ÚZEMNÍ PLÁN TOVA ČOV I. ÚZEMNÍ PLÁN Alfaprojekt Olomouc, a.s. 4 I.3.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH (Z) A PLOCH P ŘESTAVBY (P) Ozn. plochy Za řazení lokality Místní část Etapa /char. plochy - Z-zm ěna P-přestavba Poznámka, prov ěření územní studií, specifické podmínky plochy bydlen • Evidovanými žádostmi o změnu územního plánu. K této problematice je nutno poznamenat, že v měsíci listopadu vstoupil v platnost nový Územní plán obce Vacov, který řeší celé území naší obce, včetně všech částí. Pořizovatelem ÚP byl MÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování Nabízíme k prodeji pozemek v katastrálním území Nespice - Vacov, zatím vedený na katastru jako trvalý travní porost. Vhodný jako investice z důvodu budoucí změny územního plánu. Více informací v RK

ASKA architektonické studio: Územní plány: Územní plán Vaco

 1. Reality obec Vacov. Exkluzivně Vám nabízíme prodej zděného rodinného domu užitné plochy cca 212 m 2 se samostatnou garáží 41 m 2 a hospodářskou budovou 42 m 2, na rozlehlém pozemku o ploše 1362 m 2, v nádherném a klidném prostřed
 2. Kontakt Obec Žár Žár 30 374 01 Trhové Sviny Telefon: +420 386 362 152 E-mail: obeczar@obeczar.c
 3. Územní studie Tovačov - lokality BI-2 a SO-1 je uložena v listinné podobě včetně dokladové části a lze do ní nahlížet na Městském úřadu Tovačov, Úseku technické správy a údržby města. Ve smyslu ust. § 25 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění.
 4. Prodej louky, 3340 m2, Vacov Nabízíme k prodeji pozemek v katastrálním území Nespice - Vacov, zatím vedený na katastru jako trvalý travní porost. Vhodný jako investice z důvodu budoucí změny územního plánu. Více informací v RK

Zadání změny č. 2 územního plánu Vaco

⇒dále byl na programu Územní plán obce Vacov. Do avízované a schválené p řípravy zm ěny územní-ho plánu SÚ Vacov č. 4 došlo 23 žádostí od ob čan ů. Po konzultaci této problematiky na odboru vý-stavby M ěÚ Vimperk navrhla stavební komise rad ě obce již nepo řizovat zm ěnu č. 4, nýbrž zpraco Jako cílový počet obyvatel územní plán uvádí cca 13 600, vytváří tedy základní územní předpoklady pro navýšení o cca 2 665 obyvatel. Pro bydlení vymezuje cca 56 ha zastavitelných ploch, z toho ve vlastnictví města je cca 22,4 ha územního svazu, nebo-li plán, činí cca 21.770.000 korun. V letošním roce jsme vysadili násady v hodnotě 27.169.790 korun. Druhou kapitolou je zarybnění pstruhových revírů (dále jen P revíry). U nich je plánován v rozpočtu objem finančních prostředků 4,246.500 korun. I ten jsm Územní plán; Formuláře pro podání Mapa Vacov. Celoobrazovková mapa. Televize FILMpro. Škola Dešenice Ekoregion Úhlava. ŠumavaNet.CZ - informace o regionu. Prohlášení o přístupnosti. O stránkách. Stránky vytváří Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Úřadem městyse Dešenice Dle schváleného územního plánu jsou na pozemcích povoleny stavby pro bydlení. Dále se připouští malé ubytovací zařízení do 20 lůžek, stavba a zařízení pro podnikání či objekt občanské vybavenosti. Předmětem prodeje jsou dva pozemky: A) 1430 m2 za 680.000,- Kč. B) 3337 m2. za 1.067.840,- K

Javorník na Šumavě spadá do správního obvodu obce Vacov, která disponuje platným územním plánem, schváleným zastupitelstvem obce usnesením č. 18 ze dne 26. 9. 2013. Územní plán je k dispozici na webových stránkách Města Vimperk jako dotčené obce s rozšířenou působností - finální verzi změny č. 4 Územního plánu Vacov (ve zrychleném režimu se tato změna projednávala více než rok). Zastupitelé k tomuto bodu přijali předložená usnesení, po jejichž naplnění vstoupí změna č. 4 ÚP Vacov v platnost Nabízíme k prodeji pozemek v katastrálním území Nespice - Vacov, zatím vedený na katastru jako trvalý travní porost. Vhodný jako investice z důvodu budoucí změny územního plánu. Více informací v RK. Zadejte váš e-mail nebo telefonní číslo a naši specialisté se vám ozvou s pomocí co nejdříve

Prodej louky, 3340 m², Vacov. Vacov (Nespice) , okres Prachatice. Nabízíme k prodeji pozemek v katastrálním území Nespice - Vacov, zatím vedený na katastru jako trvalý travní porost. Vhodný jako investice z důvodu budoucí změny územního plánu. zdroj: MM Reality holdin Vítáme Vás na internetových stránkách obce Strašice. Pro podrobnosti klikněte na plakátek. Kontakt Pozemek Charvátská Nová Ves Františka Kňourka Nabízím pozemek o rozloze 210 m2 určeno dle územního plánu k výstavbě rodinných domů na nové ulici Františka Kňourka. Šíře pozemku je pouze cca 4 m. okres Vacov , celková výměra 1515m 2., prodám, na prodej,Stavební parcela o výměře 1515m2 Vacov - Rohanov, prodám,. Ústředna: 388 428 304: Starosta: Ing. Petr Lampa: 724 190 330, starosta@stachy.net: Místostarosta: Mgr. Michal Střeleček: 734 768 390, mistostarosta@stachy.ne

Obec Vacov-VV - OOP č

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 1, části A, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů Obec přímo sousedí s těmito okolními městy a obcemi Kašperské Hory, Nezdice na Šumavě, Vacov a Stachy. Obec Nicov leží v Jihočeském kraji na hranici s Plzeňským krajem 5 km od Stach (JČK) a 6 km od Kašperských hor (PZK). Územní plán; Historie, současnost Prodej trvalého travního porostu, 3340 m2 Nabízíme k prodeji pozemek v katastrálním území Nespice - Vacov, zatím vedený na katastru jako trvalý travní porost. Vhodný jako investice z důvodu budouc Nabízíme k prodeji pozemek v katastrálním území Nespice - Vacov, zatím vedený na katastru jako trvalý travní porost. Vhodný jako investice z důvodu budoucí změny územního plánu. Více informací v RK. Zlevněno: 1 080 000 Kč za nemovitost, včetně provize

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1315, jež dokládá založení Twrzicze královnou Eliškou Přemyslovnou, manželkou Jana Lucemburského.. V obci stávala v místech dnešního dvora středověká tvrz (dle některých pramenů stála tvrz na Hůrce). Na tvrzi se nacházel vlastní pivovar, který existoval jen krátce (asi 1600 až 1680) Prodej louky, 3340 m², Vacov Zařazení: prodej pozemků trvalý travní porost Prachatice, Vacov. Plocha pozemku: 3340m 2. Nabízíme k prodeji pozemek v katastrálním území Nespice - Vacov, zatím vedený na katastru jako trvalý travní porost. Vhodný jako investice z důvodu budoucí změny územního plánu. Více informací v RK Územní studie krajiny SO ORP Vimperk Příloha č. 4 2 Vimperk bory I k ry I Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor výstavby a územního plánování pracoviště: Nad Stadiónem { {, z w y Vimperk Váš dopis zn: Ze dne: Číslo jednací: MUVPK-VÚP u s s y/-SE

DotaceEU - Územní plán obce Vaco

 1. Pozemek, PRACHATICE, 7 350 000 Kč, 7000,00 m2 cca 1050 Kč/m2. Ulož. Uloženo Uloženo. 02.07.2021., www.realitymorava.cz. Prodej pozemku k bydlení v obci Běleč u Těšovic. Pozemek je dle územního plánu určený k výstavbě rodinných domů a je přístupný po obecní komunikaci. Veškeré inženýrské sítě na hranici pozemku
 2. Nenechte si ujít krásný louka nacházející se v Vacov, Nespice . Plocha louky je 123 m2 již za 1 350 000 Kč ️. Domluvte si prohlídku či vyberte další louky v Vacov, Nespice ️. U tohoto louky překvapí , stav je uveden jako velmi dobrý, osobní vlastnictví, umístěný v lokalitě, kde je okraj obce, a mnohem více na, i další vymoženosti jako
 3. Obec Lčovice, Lčovice 64, 384 81 Čkyně, IČ: 00583324, Číslo účtu: 661 630 309/0800 vedený u České spořitelny, 94-3915281/ 0710 vedený u ČNB, Tel: 388 423 302, Email: info@lcovice.cz I Prohlášení o přístupnosti (PDF
 4. odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 1, části A, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovac

VV - územní plán Chvalšiny Rozpočtové opatření č. 13/2021 Czechpoint. Open Air Fest 2021. Open Air Fest Ktiš 2021 . Kontakty. Obec Ktiš. platný územní plán města. Lze předpokládat, že na silnic I/4 budou v býva-lých okresech Strakonice a Prachatice nadále kla - deny vyšší požadavky než dnes, protože se jedná o silnici vedoucí k hraničnímu přechodu. Silnice I/4 vedená na trase Praha-Strakonice-Strážný (státní hranice) je významno Projektanti a projektování (projekty, projekce) - Prachatice. Projektant je osoba, která vypracovává podrobnou projektovou dokumentaci stavby včetně technologického postupu, která je důležitá pro udělení stavebního povolení a pro stavebníky Obec Zdíkov Zdíkov 215 38472 Zdíkov Starosta: Mgr. Roman Šebánek Tel: 388 426 715 E-mail: zdikov@zdikov.cz IDDS: pg7babg Fakturační údaje IČ: 00250872 DIČ: CZ00250872 Účet: 661626369/0800, Česká spořitelna Mapa webu | Prohlášení o přístupnosti | RS

ROHANOV | VACOV A OKOLÍ

oddělení územního plánování, jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle § 7, odst. (1), písmo b) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), oznamuje vypracování návrhu územní studie Šumava v souladu s ustanovením § 30 stavebního. Vacovský zpravodaj č. 7-8/201

Návrh na pořízení změny č. 2 Územního plánu Bohumilice - lokalita Býkovice Zastupitelstvo obce rozhodlo dle předloženého návrhu v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení změny č. 2 územně plánovací. ÚZEMNÍ PLÁN - DIVEC S ÚZEMNÍ PLÁN DIVEC měřítko 1 : 5 000 únor 2008 objednavatel : vypracovali : HLAVNÍ VÝKRES HLAVNÍ VÝKRES-ZV-19/18 272/2 20 8/3 273 30 2 272/1 1 9 / 5 3 19/54 5 19/55 19/ 19 19/56 301 19/5 7 9/2 17 15 19/ 58 214/ 2 207 4 294/4 30 41 19/60 19/ 59 206/2 19/47 19/33 208/2 206/3 206/1 19/41 46/1 19/61 19/40 19/34 19. • Zastupitelé dále schválili záměr prodeje nemovitos- Vacov č. p. 25 (bývalá budova Svazarmu) a záměr prodeje požárního vozidla AVIA 31/5 K bez stříkačky. Veškerými s )m spojenými úkony pověřili zastupitelé radu obce. • Body ze stavební komise se týkaly prodeje pozemků a územního plánu (viz. zápis ze zastupitelstv Kód zakázky: 732939. Nabízíme k prodeji pozemek v katastrálním území Nespice - Vacov, zatím vedený na katastru jako trvalý travní porost. Vhodný jako investice z důvodu budoucí změny územního plánu. Více informací v RK. Elektrický proud: Není Zdroj vody: Není Kanalizace: Není Zavedené inž. sítě: Dosud nezaveden

Portál územního plánování ÚPD a ÚPP obc

Zájezd 25.9.2021 - Tovačov a Floria Kroměříž.Nahlášení zájemců proběhne do 10.9. nebo do obsazení autobusu. Nahlásit se můžete na obecním úřadě osobně nebo telefonicky na tel. 515322345 Veselá věda.cz nabízí volná místa pro děti předškolního a školního věku na letní příměstský tábor v Tovačově v termínu 16-20.8. 2021 Zastupitelstvo obce rozhodlo dle předloženého návrhu v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení změny č. 2 územně plánovací dokumentaci, tj. územního plánu Bohumilice, a schvaluje podle § 6 odst. 6 písm V oblasti jih-západ Čech, kategorie jednotka SDH obce, získali hasiči ze Starého Sedliště 1. místo s 1303 hlasy, dále pak skončili na 2. místě Vacov s 1246 hlasy, na 3. místě Kardašova Řečice s 1212 hlasy, na 4. místě Stříbro s 1179 hlasy a na 5. místě Nepomuk s 1094 hlasy

Informace pro občany - Další informace, aktuality - Občan - Obec Zdíkov. Skoč na obsah Skoč na navigaci. zdikov@zdikov.cz 388 426 715. velikost zobrazení Termíny vypínání analogových vysílačů v územní oblasti České Budějovice. Lokalita. Vysílač. Program. Vysílací kanál. Nejpozdější termín vypnutí. České Budějovice. Kleť. ČT 1 Zprostředkujeme Vám ve výhradním zastoupení prodej stavebního pozemku o výměře 1991 m2 na polosamotě v Albrechtovicích u Prachatic. Parcela B je zatím součástí celistvého pozemku, který je připraven k rozdělení. Dle územního plánu zde může stát jeden rodinný dům venkovského charakteru Nabídka pracovního místa Tovačov. Goldbeck Tovačov nabízí volné pracovní místa na výrobní a technické pozice. Publikováno: 17. 5

Rybářství Tovačov bude v pátek 7. 5. 2021 prodávat u OU živé ryby a to v době od 11.30 - 11.50 hod malíř, učitel a ředitel školy v Kunraticích * 26.3.1895 Vacov (Prachatice) (Česká republika) + 23.12.1984 Praha (Česká republika) malíř, autodidakt, krátce studia v Praze u Engelmüllera a v kurzech uměleckoprůmyslové školy ve Vídni, ve Vídni působil pedagogicky i na českých školách, řada výstav, zastoupen mimo jiné na vídeňské Sezessi uspořádané v roce 1928 v. Oficiální stránky obce Pěčnov. kolo: datum: začátek: domácí: hosté: výsledek: I: 15.08.2009: 17:00: Svatá Maří: FC Pěčno V pátek 12.4.2019 od 12:00 do 12:20 hodin před OÚ. Kapr 1 kg za 88,- Kč. Pstruh 1 kg za 169,- Kč. Amur 1 kg za 95,- Kč. Tolstolobik 1 kg za 55,- Kč Územní plán města Tovačov Integrovaný operační program (ERDF) Datum alokace: 17.8.2009 - Projekt dokončen. Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade) Integrovaný operační program (ERDF) Datum alokace: 30.7.2009 - Projekt dokončen. REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Územní plánování - Oficiální stránky Města Tovačo

Územní plánování a stavební řád. Související témata. Regionální politika. Publikační činnost a knihovna. Mezinárodní spolupráce. Stanoviska a metodiky. Ústav územního rozvoje. Archiv starších výstupů ÚÚR. HOME > Archiv starších výstupů ÚÚR > Obce s rozšířenou působnost. Webkamera a virtuální prohlídka radnice. Je to už téměř jedenasedmdesát let, kdy byla slavnostně otevřena budova vracovské radnice. Radnice se začala stavět v srpnu roku 1948 a dokončena byla o dva roky a dva měsíce později. Při této příležitosti byla také vydána malá publikace, která byla rozeslána vracovským. Územní plán Husinec. (ZŠ V.Březí, Vacov, Šum.Hoštice, Čkyně) 3) vybavení školy základními IT pomůckami vč. SW aplikací a vzdělání pedagogů a žáků v jejich užívání pro další rozvoj pracovních metod při výuce, rozšíření www stránek školy do podoby portálu pro sdílení dat a informací na linii škola. Ústav územního rozvoje -. Územní plánování a stavební řád. Související témata. Regionální politika. Publikační činnost a knihovna. Mezinárodní spolupráce. Stanoviska a metodiky. Ústav územního rozvoje. Archiv starších výstupů ÚÚR Obcí prochází značená cyklotrasa č. 1068 Strakonice - Vacov a modrá turistická trasa, tzv. Klostermannova cesta, vedoucí z Volyně přes Javorník až do Kašperských Hor. Náměstí s barokní radnicí v Kašperských Horách. Strašín - kostel Narození Panny Mari

ÚZEMNÍ PLÁN VRBICE

 1. Zdíkov, Lhenice, Vacov, Stachy a další) zůstávají významnými lokálními centry svých spádových území. Z hlediska ekonomického rozvoje územní plán pokládá za velmi význam-nou rozvojovou funkční složku rekreaci a cestovní ruch ve všech formách. Rovněž podporuje efektivní využití současných průmyslových a zeměděl
 2. Oficiální stránky Města Volary. Dřevěné srdce Evropy Vstoupi
 3. Obec Zábrodí v znikla v roce 1960 sloučením dosavadních tří obcí: Zábrodí, Horních Rybníků a Končin. Původní obec Zábrodí leží na horní planině 415 m nad hladinou moře v krajině otevřené severním a severovýchodním větrům. Část Horní Rybníky leží na malé vyvýšenině (452 m n. m.) při silnicích vedoucích.

Nabízíme k prodeji pozemek v katastrálním území Nespice - vacov, zatím vedený na katastru jako trvalý travní porost. Vhodný jako investice z důvodu budoucí změny územního plánu. Více informací v RK. Lokalita: Nespice Plocha: 3340 m² Evidenční číslo: 73293 Prodej pozemku parcelní číslo 283 KN o výměře 1217 m2 a sousedního pozemku parcelní číslo 287/2 KN o výměře 2495 obojí u obce Vacov části Peckov v katastrálním území Vlkonice u Vacova . Oba pozemky se prodávají společně. Na pozemcích je dle územního plánu povolena výstavba Vážení občané, do kontejnerů odkládejte pouze určené druhy odpadů. Nevytříditelné odpadky ukládejte do vlastních popelnic či pytlů na směsný odpad, případně využijte služeb sběrného dvora

Nabízíme k prodeji pozemek v katastrálním území Nespice - Vacov, zatím vedený na katastru jako trvalý travní porost. Vhodný jako investice z důvodu budoucí změny územního plánu. Více informací v RK. Územní plán. Město Sušice; Obce v působnosti; Poskytování informací, ochrana osobních údajů; Sociální služby. Aktuálně; Co jsou sociální služby; Katalog sociálních služeb; Úřady - kde si co vyřídit; Komunitní plánování. Informace; Řídící skupina; Pracovní skupin Nabízím architektonické urbanistické a územní studie, návrhy interiérů, grafický design, vizualizaci cizích projektů, autorský a technický dozor během stavby a územní plány. Milan Stejskal. Nabízím architektonickou a inženýrskou činnost se zaměřením na pozemní stavby. Nyní nelze poptat. Jsme zapojeni do projektu Šance pro venkovské školy II. A) ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU: Název projektu: ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY II - ZRUČNOST, ZODPOVĚDNOST, ZKUŠENOST. Zkrácený název projektu: Šance pro venkovské školy II ZZZ. Číslo a název operačního programu: CZ.1.07 - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Územní plán. Změny úz. plánu; Jak zjistit potřebné info; Metropolitní plán; Negativa úz. plánu; Jak se bránit? Významné kauzy; Město Praha; Památky; Osobnosti; Praha kulturní; Mapa. Mapa Prahy + streetview; Ulice v Praze; Městské části Prahy; Ubytování. Hotely v Praze. Hotely Praha 1; Hotely Praha 2; Hotely Praha 3.

Pozemky Vacov - Pozemky Prachatic

Novinky od nás do Vašeho telefonu. Aktuálně Je tu pro Vás mobilní aplikace V OBRAZE. Pokud ji ještě nemáte, velmi jednoduše a rychle si ji nainstalujete 5. 2021 17.05.2021. Zásah JSDH Újezdec 10. 5. 2021 lesní požár - Stráně 11.05.2021. Položení kytice u pomníku padlých 28.04.2021. Nařízení SVS - PTAČÍ CHŘIPKA - ohnisko Osvětimany - pásmo ve Zlínském kraji 15.03.2021. Zimní údržba místní komunikace a chodníků 05.03.2021. Dobrovolní hasiči významně. Mladší kategorii ovládl Budilov, před Hošticemi. Třetí ceny na nástupu obdržel Vacov a černého Petra si tentokrát vytáhly Čkyně. Mezi staršími kusy vyhrál favorit z Dřešína, následován Hošticemi a třetí pohár zůstal doma v hasičárně. Územní plán obce Povodňový plán obce

Prodej živých ryb se bude konat ve čtvrtek 13. 5.2021 od 8:30 do 9:00 hod před Obecním úřadem v Křelově Oficiální stránky obce Pěčnov. kolo: datum: začátek: domácí: hosté: výsledek: XI: 18.08.2012: 17:00: FC Pěčnov: Šumavské Hoštic

OBEC Vacov , Vacov - Živéfirmy

Obecní Úřad Srní Základní Informac

JAVORNÍK | VACOV A OKOLÍ

Video: Prodej nemovitostí, Vacov - Jihočeské reality

Reality, Vaco

Prodej louky, 3340 m2, Vacov - DomyBytyPozemky