Home

Nerovnoměrný pohyb graf

Nerovnoměrný pohyb - část 1+2 - graf dráhy a rychlosti

Nerovnoměrný pohyb - část 1+2 - graf dráhy a rychlost GRAFY názorné zobrazení závislosti fyzikálních 5. rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb.notebook 3 July 03, 2013 6 15­13:15 2.u konce os přidáme popis osy, tj. označení fyzikální veličiny a do hranaté závorky jednotku 3.naneseme rovnoměrně stupnici v Nerovnoměrný pohyb je druh pohybu, při němž se mění rychlost pohybu, tj. absolutní hodnota vektoru rychlosti. Dráha nerovnoměrného pohybu odpovídá stejně jako u pohybu rovnoměrného ploše v grafu časového průběhu rychlosti pohybu About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Ke grafu nerovnoměrného pohybu vytvoř tabulku závislosti dráhy na čase po půlhodinách. Popiš graf a urči celkovou dráhu. Napiš příběh

Nerovnoměrný pohyb - graf Od: hyhynka ® 07.12.13 18:07 odpovědí: 39 změna: 17.12.13 09:21. Dobrý den, potřeboval bych poradit s jednou úlohou. zadání je . Pro následující tělasa platí následující závislosti rychlsti na čase. Urči v jednotlivých úsecích Zelené auto ide nerovnomerne a jeho graf závislosti dráhy od času s (t) má tvar krivky. Podľa tvaru grafu vieme povedať, aký pohyb koná auto. Ak je grafom s(t) priamka auto koná rovnomerný pohyb. Ak je grafom s(t) krivka, auto koná nerovnomerný pohyb. 3. Ak auto zastane, čas beží, ale dráha sa nezväčšuje Dráha je přímo úměrná druhé mocnině času. základního vztahu s = 0,5 . a . t2 pro a1 = 1 m.s-2 a a2 = 2 m.s-2. Úloha 1: Řidič automobilu začne při rychlosti 20 m/s brzdit. Automobil se při brzdění pohybuje se zrychlením 4 m · s -2. A. Určete dobu, za kterou se rychlost automobilu zmenší na 12 m/s, a dráhu, kterou.

Nerovnoměrný pohyb - část 1+2 - graf dráhy a rychlosti

Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb; Kreslíme grafy; Dráha rovnoměrného pohybu; Výpočet doby rovnoměrného pohybu; Pohyb - příklady; Síly a jejich vlastnosti. Vzájemné působení těles; Síla; Skládání sil; Tíhová síla a těžiště; Setrvačnost; Síla a změny pohybu; Akce a reakce; Otáčivý účinek síly; Tlak, tlaková. NEROVNOMĚRNÝ POHYB I. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F 1 r 0208 NEROVNOMĚRNÝ POHYB I Úkol 1: Nakresli graf závislosti rychlosti na čase automobilu, který jel 20 minut po dálnici stálou rychlostí 130 km/h, poté 10 minut vesnicí stálou rychlostí 50 km/h, 5 minut stál na benzínové pumpě a nakonec jel 5 minut mezi městy.

Nerovnoměrný pohyb - Wikipedi

Video je určené pro žáky základní školy na téma rovnoměrný pohyb a nerovnoměrný pohyb. Tyto pohyby jsou ukázány na několika příkladech.Pohyby může dělit na n.. Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb Author: David Michálek Description: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. David Michálek. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Rovnoměrný pohyb = takový pohyb, pro který platí, že velikost okamžité rychlosti tělesa se nemění Popiš a předveď na tomto appletu: Nakresli pro každý z následujících pohybů do jednoho obrázku grafy závislosti dráhy a rychlosti na čase. Ve všech bodech kresli graf pro prvních pět hodin popisovaného děje

Čtení z grafu - pohyb. Pracovní list pro žáky 7. r., pohyb tělesa. využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles další materiály k tomuto očekávanému výstupu » z příslušné dvojice správný typ pohybu. Správnou odpověď označ křížkem. Těleso P o h y b P o h y b P o h y b posuvný otáčivý přímočarý křivočarý rovnoměrný nerovnoměrný Bicykl na závodním okruhu Kotouč brusky Jupiter kolem své osy Minutová ručička Padající kniha Výtah při pohybu mezi poschodími 5 Nerovnoměrný pohyb. Těleso koná nerovnoměrný pohyb, když za stejné doby urazí různé dráhy. Např. zrychlený pohyb a zpomalený pohyb. Průměrnou rychlost nerovnoměrného pohybu. určíme tak, že. celkovou uraženou dráhu vydělíme celkovým časem pohybu Otázka: Rovnoměrný, nerovnoměrný pohyb Předmět: Fyzika Přidal(a): v Pohyb hmotného bodu-myšlenkový model fyzikůàmá objem, ale nemá hmotnost.Pohyb je relativní. Pohyb je základní vlastností všech těles. (Pohybový stav tělesa=záleží na zvolené vztažné soustavě) pohybu je křivka, která se neustále přibližuje k časové ose rychlost se zmenšuje • Pokud je grafem úsečka, která se neustále přibližuje k časové ose, jedná se o rovnoměrně zpomalený pohyb 12 Graf okamžité rychlosti zpomaleného pohybu Fyzika pro 6. ročník 3. Pohyb a síla 3. Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb 4

Nerovnoměrný pohyb - mění-li se vektor rychlosti hmotného bodu, nazývá se jeho pohyb zrychlený. Veličina, která charakterizuje změnu vektoru rychlosti, se nazývá zrychlení. Pokud se velikost Graf závislosti rychlosti na čase pro rovnoměrný pohyb zrychlený. Podle tabulky narýsuj do sešitu graf závislosti dráhy pohybu na čase. Rozhodni, zda se jedná o rovnoměrný či nerovnoměrný pohyb. Ofocený graf pošli ještě dnes na nemec@zstynska.cz t (min) 0 5 15 25 30 s (km) 0 0,375 1,125 1,875 2,25 19.11. - Graf průběhu rychlosti - rovnoměrný pohyb 23.11. - Graf průběhu rychlosti. Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb. 24.10.2015 06:52. Jak dělíme pohyby podle časového průběhu rychlosti? Uvedená dělení vysvětlete. Dále jsme počítali úlohu o pohybu a vysvětlili si čtení z grafu závislosti rychlosti na čase. Zpět. Úvod Fyzika - obecně Fyzika 6 Fyzika 7 Fyzika 7A Fyzika 7B Fyzika 8. opakujeme: nerovnoměrný pohyb - graf, tabulka, grafikon - když jedeš autem, nikdy nejedeš stále stejnou rychlostí, jak vypočítat rychlost? když jsme počítali rychlost, brali jsme vždy rovnoměrný pohyb, ale jak u nerovnoměrného? ((( zavádíme průměrnou rychlost, říká nám, - za jak dlouho auto ujelo nějakou dráhu. nerovnoměrný pohyb. 20 s = 16 m, 40 s = 16 m, 60 m = 16 m. 8 m = 10 s, 16 m = 20 s. nezrychlovalo . stálo v 16 m celkem 40 s a ve 20 m 30 s. těleso urazilo dráhu 20 m za 70 s (pak už jen stálo) Title: Pracovní list - grafy závislosti dráhy na čase.

výpočet rychlosti rovnoměrného pohybu, graf závislosti dráhy na čase pro rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu; digitální plánovače tras, plánování cesty; práce s grafy znázorněnými počítačem, práce s počítačovou simulací; řešení skládání sil v počítačovém softwaru. Graf rychlosti RP : Definice nerovnoměrného pohybu. Graf dráhy NRP : Zjišťování rychlosti z grafu dráhy. Pohyb rovnoměrný - nerovnoměrný a strmost grafu dráhy. Plocha pod grafem rychlosti. Průměrná rychlost není AP, ale vážený průměr rychlostí. 4. Graf na obrázku vpravo znázorňuje: a) rovnoměrně zrychlený pohyb, b) nerovnoměrný pohyb, c) rovnoměrný pohyb. 5. Pohyb znázorněný na grafu trval po dobu: a) 3 h, b) 20 h, c) 180 min. 11. Určete vzdálenost mezi oběma vozidly v 0 h: a) 0 km, b)200 km, c) 80 km. 6 Pohyby zpět: Průměrná rychlost - ukazuje nerovnoměrný pohyb auta reagujícího na dopravní značení a počítá průměrnou rychlost v mílích za hodinu přímočarého a křivočarého pohybu Zrychlení - ukazuje pohyb tří aut s různým zrychlením a kreslí graf závislosti dráhy na čas Graf vyjadřuje závislost dráhy s na čase t. Grafem rovnoměrného pohybu je přímka, nerovnoměrný pohyb vyjadřuje křivka. pro větší názornost se do jedné tabulky zapisuje více údajů a vznikají tak jízdní řády (ukázat) Grafikon znázorňuje současně pohyb více objektů (např. vlaků)

F7 - Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, grafy pohybů - YouTub

Nerovnoměrný pohyb - graf - Poradte

Graf závislosti dráhy na čase vyjadřuje přímou úměrnost (čím delší doba pohybu, tím větší dráha). Rovnoměrný otáčivý pohyb je pohyb, při němž se každý bod tělesa pohybuje po kružnici stále stejnou rychlostí. Nerovnoměrný pohyb je pohyb, který není rovnoměrný Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb. Vektory, souřadnice, složky; Pohyb v rovině (rovnoměrný) Fantomas, Lus de Funus a Žán Maré; Nerovnoměrný pohyb - část 1+2 - graf dráhy a rychlosti; Průměrná rychlost a bakouni; Relativnost pohybu 1 - Petr a Eva; Relativnost pohybu 2 - Petr, Eva a Buddha; Zrychlené pohyby. Zrychlení 1.

Graf závislosti dráhy na čase pro rovnoměrného pohybu Graf velikosti rychlosti rovnoměrného pohybu na čase; Velikost okamžité rychlosti je u rovnoměrného pohybu rovna průměrné rychlosti. Nerovnoměrný pohyb Rovnoměrně zrychlený (zrychlení stejný směr jako rychlost 2.Graf závislosti . rychlosti - v. na. čase - t. b) Nerovnoměrný pohyb. pohybuje se různou rychlostí. Nývltová IT3 1.200 2-FCH-21 22.11.2011 VII.A Fyzika ROVNOMĚRNÝ A NEROVNOMĚRNÝ POHYB, GRAF DRÁHY Pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný, graf závislosti rychlosti na čase, graf závislosti dráhy na čase, pohyb rovnoměrný, zrychlený, zpomalený, složený pohyb, řešené pohybové úlohy PaedDr Grafy. Graf závislosti rychlosti na čase rovnoměrně zrychleného pohybu s kladným zrychlením. Křivka popsaná jako v = v 0 + at nám říká, že se těleso v počátku našeho měření již pohybovalo nějakou nenulovou (počáteční) rychlostí v 0.V grafu má hodnotu 2 m ∙ s −1.. Velikost průměrného (i okamžitého) zrychlení první křivky (s nulovou počáteční.

PPT - Kinematika PowerPoint Presentation, free download

Rovnomerný a nerovnomerný pohyb - grafy - O škol

Co znamená nerovnoměrný pohyb? Nakresli jeho graf. Co je to síla? Znázorni ji graficky a popiš. Co je to těžiště? Napiš zákon setrvačnosti. Napiš zákon síly. Napiš zákon akce a reakce. Vysvětli pojem tlak. Jaké vlastnosti mají kapaliny? Jak vypočítáme hydrostatický tlak? Uveď jednotku Nerovnoměrný pohyb. Většina reálně pohybujících těles svou rychlost v čase mění. Autobus možná mezi zastávkami jede stálou rychlostí, ale před zastávkou zpomaluje až zastaví, a pak se zase rozjíždí. Koná tedy nerovnoměrný pohyb Naopak u objektu pohybujícího se v nerovnoměrném pohybu graf závislosti vzdálenosti zobrazuje zakřivenou čáru. Objekt s rovnoměrným přímočarým pohybem, zrychlení je nula, zatímco totéž je nenulové, pokud objekt zahrnuje nerovnoměrný přímočarý pohyb Jednotný a nerovnoměrný pohyb 2021. Pohyb je změna polohy objektu ve vztahu k jiným objektům. Referenční těleso je předmětem ve srovnání s kterým je pozorován pohyb. V přírodě není žádný objekt, který by byl úplný - absolutní odpočinek. Cesta (nebo trajektorie) je čára, kterou tělo popisuje při pohybu

PPT - Kinematika hmotného bodu PowerPoint Presentation

Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb. Pohybuje-li se hmotný bod po přímce tak, že velikost jeho rychlosti není v čase konstantní, jedná se o pohyb nerovnoměrný. Nejjednoduššími nerovnoměrnými pohyby jsou: . 1. rovnoměrně zrychlený pohyb - zrychlení má stejný směr jako vektor rychlosti a velikost rychlosti se s časem zvětšuj Grafy, Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, Dráha rovnoměrného pohybu, Výpočet doby rovnoměrného pohybu. Milé studentky a studenti, děkuji za účast a aktivitu na online hodině. Bylo to s vámi fajn! :-) Níže máte odkaz na učivo, které jsme spolu probrali. Kdo nestihl / nezúčastnil se, tak si opíše zápis do sešitu rovnoměrný a nerovnoměrný. Jak vypadá pohyb otáčivý? všechny body tělesa opisují trajektorie stejného tvaru,ale různé dráhy. různé body tělesa konají stejné dráhy. všechny body tělesa konají pohyb křivočarý. Jaká je rychlost světla? c = 300 000 km/s Ako rovnomerný pohyb sa zriedkavo nevhodne označuje pohyb bez zrýchlenia, teda pohyb, ktorého vektor celkového zrýchlenia je nulový (inak povedané: pohyb, ktorého vektor rýchlosti je konštantný), pozri pohyb bez zrýchlenia.. Rovnomerný pohyb alebo pohyb s konštantnou veľkosťou (vektora) rýchlosti je pohyb, pri ktorom je veľkosť tangenciálneho zrýchlenia rovná nule. 3. Rotační pohyb rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu. Když hovoříme o jednotném otáčivém pohybu ω = const, a podobně ω ≠ const v případě nerovnoměrného pohybu. Uniformní pohyb vs. nerovnoměrný pohyb: srovnávací graf

Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu - FYZIKA 00

Fyzika - 7. ročník - zsstipa.c

nerovnomĚrnÝ pohyb. Cílem pokusu je demonstrace nerovnoměrného pohybu tělesa a výpočet průměrné rychlosti nerovnoměrného pohybu tělesa 1 NEROVNOMĚRNÝ POHYB Vzdělávací ředmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Pohyb těle 5. Podle rychlosti dělíme pohyby na dva typy: 1. rovnoměrný - velikost rychlosti se _____. 2. nerovnoměrný - velikost rychlosti se _____. 6. S pomocí senzoru motion zakresli graf závislosti dráhy na čase pro oba druhy pohybu. Rovnoměrný pohyb

PPT - KINETIKA PowerPoint Presentation, free download - ID

KINEMATIKA 8 NEROVNOMRN POHYB I Mgr Jana Oslanco

Sign In. Whoops! There was a problem previewing Pohyb_06.pdf. Retrying Př.: 2 V grafu je znázorněn pohyb tělesa. Doplň tabulku: a) Jakou rychlostí se pohybuje první 2 sekundy? v 1 = 3 m/s b) Z grafu urči rychlost pohybu mezi 2 a 4 sek. v 2 = 0 m/s c) Z grafu urči rychlost pohybu mezi 4 a 7 sek. v 3 = 6 m/s d) V grafu závislosti rychlosti na čase je znázorněn nerovnoměrný pohyb

Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu, průměrná rychlost

Prezentace se skládá ze dvou částí: Výklad nové látky (snímky 4 - 13): vysvětlení pojmů rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb a jejich příklady, graf závislosti rychlosti na čase, rovnoměrně zrychlený a zpomalený pohyb Pokud pohyb není rovnoměrný, mění se velikost rychlosti, tak průměrná rychlost je taková rychlost. Jak vypočítáme dráhu rovnoměrného pohybu. Jak označujeme dráhu, rychlost a čas. Co je to vzorec a jak do něj dosazujeme. Jednotky rychlosti. Jak vypočítáme rychlost rovno­ měrného pohybu. Jak převádíme jednotky rychlosti. CVIČENI NEROVNOMĚRNÝ POHYB Tabulka dráhy. Graf dráhy. Jízdní řád a grafikon. Co poznáme z. grafy drah a rychlostÍ chceme-li zaznamenat, jak se tĚleso pohybuje za urČitou dobu a jak mĚnÍ svoje pohybovÉ vlastnosti, je pro nÁs ideÁlnÍ pouŽÍt graf zÁvislosti na Čase 1)graf zÁvislosti drÁhy na Čase 2)graf zÁvislosti rychlosti na Čase zÁvislost drÁhy na Čase popis grafu pohyb zaČal v okamŽiku t1 od t1 do t2 Šlo o.

- vztažná soustava, hmotný bod, pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný, pohyb rovnoměrně přímočarý a rovnoměrně zrychlený, grafy s-t, v-t, a-t, volný pád, rovnoměrný pohyb po kružnici, využití v praxi 3) Dynamika hmotného bod odpovídající čas, sestrojí graf dráhy - určí průměrnou rychlost z dráhy uražené tělesem za určitý čas Pohyb tělesa - klid a pohyb tělesa - trajektorie, dráha, druhy pohybů - rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb - rychlost a doba rovnoměrného pohybu - dráha rovnoměrného pohybu, graf Rovnoměrný pohyb. A. Nejjednodušší případ rovnoměrného pohybu: Úkol 2: Automobil jede po dálnici úsekem dlouhým 65km stálou rychlostí 130km/h. a) Jedná se o pohyb rovnoměrný nebo nerovnoměrný? b) Nakresli graf závislosti dráhy na čase. c) Nakresli graf závislosti rychlosti na čase Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb Jestliže těleso za stejné doby urazí vždy stejné dráhy, koná rovnoměrný pohyb. Pohyb, který není rovnoměrný se nazývá Dráha při rovnoměrném pohybu 2/3 Graf závislosti dráhy na čase Na vodorovné ose můžeme odčítat čas pohybu a na svislé ose dráhu pohybu. Podle úhlu α. rovnoměrný pohyb rychlost je konstantní nerovnoměrný pohyb mění se velikost rychlosti (při křivočarém pohybu se mění i směr) v konst. & v z konst. 2.3. ROVNOMĚRNÝ POHYB Graf závislosti dráhy rovnoměrného pohybu na čase Př.: v = 5 ms-1 Grafem je polopřímka s krajním bodem v počátku souřadnic

Graf nerovnoměrného pohybu přímo úměrná době pohybu

Rovnoměrný pohyb :: MEF - J

Je- , nemění se směr pohybu - jedná se o přímočarý pohyb Pomocí zrychlení můžeme nerovnoměrný pohyb rozdělit na dva případy : rovnoměrně zrychlený pohyb - zrychlení má stejný směr jako rychlost; rovnoměrně zpomalený pohyb - zrychlení má opačný směr jako rychlost Nerovnoměrný pohyb je pohyb, který není rovnoměrný. Nerovnoměrným pohybem je například zrychlený pohyb a pohyb zpomalený. V grafu můžeme naznačit průběh závislosti fyzikální veličiny. Dráhu rovnoměrného pohybu s, kterou urazí těleso rychlostí v za čas t, vypočítáme podle vzorce s = v . t. V grafu časového. Grafické znázornění pohybu tělesa. Co z grafu lze vyčíst? pohyb za celých 5 sekund je nerovnoměrný - grafem není přímka, ale lomená čára; v první sekundě se těleso pohybovalo rovnoměrným pohybem; v druhé a třetí sekundě těleso stálo - vodorovná přímka, navíc dráha je stále 2 m, tedy nemohlo nic jiného než. Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb 24.10.2015 06:52. Jak dělíme pohyby podle časového průběhu rychlosti? Uvedená dělení vysvětlete. v = s / t s = v . t t = s / v ===== Počítali jsme různé úlohy, učili jsme se číst z grafu závislosti rychlosti tělesa na čase. Příklad Turista šel rychlostí 3,5 km / h Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb strana 15 1. těleso přímočarý (P), posuvný (P), otáčivý (O), rovnoměrný (R), či nebo křivočarý (K) nebo složený (S) nerovnoměrný (N) kolo vodního mlýna K O většinou R, někdy N kabina lanovky K P R hračka vlček K S N balvan kutálející se ze svahu K S

Nerovnoměrný Pohy

Fyzika - Materiály pro výuku - Třída 7

Jak vypočítáme dráhu rovnoměrného pohybu. Jak označujeme dráhu, rychlost a čas. Co je to vzorec a jak do něj dosazujeme. Jednotky rychlosti. Jak vypočítáme rychlost rovnoměrného pohybu. Jak převádíme jednotky rychlosti. CVIČENÍ ; 2. NEROVNOMĚRNÝ POHYB ; Tabulka dráhy. Graf dráhy. Jízdní řád a grafikon. Co poznáme z. - rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb - dráha a rychlost rovnoměrného pohybu - jednotka rychlosti - rozbor grafu s(t) - průměrná rychlost pohybu tělesa Síla a její účinky. výstupy učivo; Síla a její účink

Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, Fyzika, 7

pohybů různé. Lehce z grafu poznáme, zda jde o pohyb rovnoměrný či nerovnoměrný apod. Praktické pokusy Určení dráhy, rychlosti a zrychlení různých těles pomocí čidla polohy a pohybu. Pomůcky: PC, EdLaB, čidlo polohy a pohybu MB-BT Rychlý a nerovnoměrný růst obyvatelstva je globální problém č.1! Ukazatel, který vyjadřuje změny v počtu obyvatel na Zemi je: POHYB OBYVATELSTVA: A) pohyb přirozený - porodnost a úmrtnost (+ přirozený přírůstek/ - přirozený úbytek) B) územní pohyb (migrace/stěhování) Početní růst obyvatelstva (viz. graf. grafu si zatím nevšímejte. Pokud je graf v pořádku, pak jej uložte do přístroje přes Soubor, Uložit (viz obr. 2). Pozn. 1: pokud graf vykazuju nezvyklé výkyvy v měřené vzdálenosti, měření opakujte. Pozn. 2: nutno naměřit nerovnoměrný pohyb - polopřímka v grafu není dobrý výsledek. Obr. 2 5 Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb 1 Kreslíme grafy 1 Graf dráhy rovnoměrného pohybu 1 Graf dráhy nerovnoměrného pohybu 1 Opakování a shrnutí pohybů 1 Síla Vzájemné působení těles 1 ČJS- síla. Příloha č. 20 FYZIKA.

DUMY.CZ Materiál Nerovnoměrný pohyb-čtení z graf

předvídání změn pohybu těles při působení stálé Pohyb tělesa - klid a pohyb tělesa - trajektorie, dráha, druhy pohybů - rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb - rychlost a doba rovnoměrného pohybu - dráha rovnoměrného pohybu, grafy - průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu Síla a její měřen VY_32_INOVACE_105_pohyb těles.notebook 2 April 16, 2012 II 29­8:51 Nerovnoměrný pohyb •zpomalený •zrychlený •rovnoměrně zpomalen c) načrtněte graf dráhy rovnoměrného přímočarého pohybu v závislosti na čase: závislost dráhy s na č ase t: závislost rychlosti v na č ase t: rovnoměrným přímočarým pohybem rovnoměrným křivočarým pohybe nerovnoměrný pohyb. 2. základní vztahy pro výpočet . rovnoměrného pohybu. rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu. nerovnoměrného pohybu. 3. zakreslit graf závislosti dráhy na čase, rychlosti na čase a zrychlení na čase podle zadané funkce. 4. charakterizovat volný pád

Učivo - Fyzika nás BAVÍ!

Rovnoměrný a nerovnoměrný pohy

 1. pohybu a odečítá z něho a nerovnoměrného pohybu • vypočítá dráhu a čas pohybu rovnoměrného přímočarého • Klid a pohyb tělesa Posuvný a otáčivý pohyb Průměrná a okamžitá rychlost Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb Graf závislosti rychlosti a dráhy Dráha rovnoměrného tělesa Výpočet s, v, t Řešení.
 2. 3 obsah Úvod.. 5 Opakování 6.. 6 Pohyb tělesa.. 7 Co je pohyb?.. 8 Posuvný a otáčivý pohyb.. 1
 3. 2.1 Rychlost pohybu. 5 2.2 Dráha rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu. 11 2.3 Měření síly. 17 2.4 II. Newtonův zákon. 23 2.5 Smykové tření. 29 2.6 Povrchové napětí. 41 2.7 Hydrostatický tlak. 49 2.8 Archimédův zákon. 55 2.9 Pascalův zákon. 61 2.10 Atmosférický tlak. 67 2.11 Základy meteorologie. 7
 4. Graf 1: graf závislosti rýchlosti od času Úloha č. 2: Princíp: Rovnomerne zrýchlený pohyb Nerovnomerný pohyb, ktorého veľkosť okamžitej rýchlosti je rastúca lineárna funkcia času. Veľkosť rýchlosti je daná súčinom zrýchlenia a času. Okamžitá rýchlosť telesa v istom okamihu je rýchlosť, ktorou by sa teleso pohybovalo
 5. Když potřebujeme popsat nerovnoměrný pohyb (tedy pohyb, při němž se rychlost různě mění) a nechceme to dělat pomocí grafu (protože to může být někdy opravdu hodně pracné, tak můžeme použít veličinu, která se jmenuje průměrná rychlost
 6. Jak vypočítáme dráhu rovnoměrného pohybu. Jak označujeme dráhu, rychlost a čas. Co je to vzorec a jak do něj dosazujeme. Jednotky rychlosti. Jak vypočítáme rychlost rovnoměrného pohybu. Jak převádíme jednotky rychlosti. CVIČENÍ 2. NEROVNOMĚRNÝ POHYB Tabulka dráhy. Graf dráhy. Jízdní řád a grafikon. Co poznáme z.

Rovnoměrný pohyb - FYZIKA 00

 1. Kapitola 3.: Kinematika Kinematika obor, který zkoumá pohyb bez ohledu na jeho příčiny klid nebo pohyb tělesa se zkoumá vzhledem k jiným tělesům vztažná soustava pro zjednodušení sledovaného tělesa hmotný bod hmotnost zůstává stejná, rozměry zanedbáváme Trajektorie množina bodů, kterými projde pohybující se těleso (hmotn
 2. 3 OBSAH Úvod.. 5 Pohyb tělesa.. 6 Co je pohyb?.. 6 Posuvný a otáčivý pohyb.. 7 Rychlost.. 8.
 3. Poradna škola, fyzika. Jak zapojit elektrický obvod? Poradíme vám v naší poradně. Zeptejte se! Strana 38
 4. Nabízíme učebnici Fyzika s nadhledem 7 (pracovní sešit) od autora/ů Miroslav Randa, Václav Havel, Jiří Kohout, Václav Kohout, Pavel Kratochvíl, Pavel Masopust, Jitka Prokšová, Karel Rauner z nakladatelství FRAUS. Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a víceletá gymnázi
 5. Zobrazte grafy závislosti polohy x od času t a závislosti rýchlosti od času t pre rovnomerný pohyb vozí čka. Postup k úlohe 1: 1. Rovnomerný pohyb modelujte pomocou pohybu vozí čka bez trenia na vzduchovej dráhe alebo na dráhe s ko ľajnicami. Na jednom konci vzduchovej dráhy upevníme do stojan
 6. DUMY.CZ Materiál Nerovnoměrný pohyb - sestrojení graf
 7. Čtení z grafu - pohyb - Digitální učební materiály RV

Rovnoměrný, nerovnoměrný pohyb - fyzika Studijni-svet

 1. Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb :: Učitel Jan Podpěr
 2. Fyzika revize ICT RVP v Z
 3. Mechanik
 4. Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu Průměrná rychlost
 5. Bez titulku - v.kubin.sweb.c
 6. Nerovnoměrný pohyb - Wikiwan

Rozdíl mezi rovnoměrným a nerovnoměrným pohybem (se

 1. F - videa - mechanika - GeoGebr
 2. Kinematika Black Blo
 3. Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohy
 4. Závěrečné otázky :: FYZIK
 5. Rozdíl mezi jednotným a nestejnoměrným pohybe
 6. Jednotný a nerovnoměrný pohyb 2021 - Es differen